به گزارش فارس، مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی طی تذکری آئیننامهای در جلسه علنی امروز(یکشنبه پارلمان) و پس از اعلام وصول استعفای علی مطهری نماینده تهران از نماینگی مجلس، اظهار داشت: قرار بود طرح سؤال از رئیسجمهور اعلام وصول شود و آقای باهنر هم قول داده بود که طرح سؤال از رئیسجمهور این هفته در صحن علنی اعلام وصول شود، بنابراین شما چرا طرح سؤال از رئیسجمهور را اعلام وصول نکردید.

وی همچنین گفت: اگر طرح سوال از رئیس‌جمهور اعلام وصول می‌شد، آقای مطهری گفته بود که دیگر نمی‌خواهد استعفایش مطرح شود.

علی لاریجانی رئیس‌ مجلس در پاسخ به وی گفت: آقای باهنر که ریاست‌ جلسات علنی هفته گذشته را برعهده داشت، اعلام کرده که امضا‌کنندگان طرح سؤال از رئیس‌جمهور یک هفته مهلت دارند که نظر قطعی خودشان را پیرامون قرار گرفتن این طرح در دستور کار صحن علنی اعلام کند، بنابر این تذکر شما وارد نیست.

در ادامه این جلسه داریوش قنبری نماینده ایلام در مجلس به بیان تذکری آئین‌نامه‌ای‌ پرداخت و با استناد به ماده ۱۷ آئین‌نامه داخلی پارلمان، گفت: شش ماه است که طرح سؤال از رئیس‌جمهور تقدیم هیئت رئیسه شده اما تاکنون این طرح اعلام وصول نشده است‌ اما هیئت رئیسه استعفای علی مطهری نماینده تهران از نمایندگی مجلس را اعلام وصول کرد.

وی افزود: طرح سؤال از رئیس‌جمهور جزو حقوق نمایندگان است و نباید استعفای علی مطهری از نمایندگی مجلس اعلام وصول می‌شد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس ‌مجلس ضمن وارد ندانستن این تذکر گفت: بنده متأسفم که باید صحبت شما را قطع کنم و به شما تذکر دهم.

وی همچنین گفت: بنده از شما سؤال کنم که آیا تذکر شما راجع‌ به دستور جلسه هست یا خیر.

رئیس مجلس ادامه داد: آقای باهنر راجع به طرح سؤال از رئیسجمهور به امضاءکنندگان یک هفته فرصت دادند که نظرشان را راجع به در دستور قرار گرفتن این طرح در صحن علنی اعلام کنند.