به گزارش ايرنا، 'محمد رضا باهنر' نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد بدليل برگزاري جلسه غيرعلني امروز صبح، تذكرات كتبي و شفاهي امروز به جلسه بعدي موكول مي شود.
صبح امروز مجلس دو ساعت جلسه غیرعلنی داشت که ' سید محمد حسینی ' وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن حضور یافت و به دغدغه های فرهنگی نمایندگان توجه کرد.
همچنین امروز نمایندگان موادی از طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.
در جلسه علني امروز استعفاي 'علي مطهري' نماينده مردم تهران و طرح استيضاح ' سيد شمس الدين حسيني ' وزير اقتصادي و دارايي به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد.