به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) با۱۶۲ رای موافق، یک رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۱۰ نماینده حاضر، ماده ۱۸ طرح اصلاح موادی از قانون آئیننامه داخلی مجلس را تصویب کردند که به موجب آن مقرر شد ماده ۱۸۳ به قانون آئیننامه داخلی الحاق شود.

به موجب مصوبه مجلس، اخطار و تذکر پس از رای‌گیری در مجلس درباره موضوع رای‌گیری شده پذیرفته نمی‌شود و مصوبات مجلس قابل تغییر یا اصلاح یا ارجاع به کمیسیون نیست و باید مراحل تعیین شده در این آئین‌نامه اجرا شود.

بهارستان‌نشینان ماده ۱۹ طرح اصلاح آئین‌نامه را نیز با ۱۵۸ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند که به موجب آن ماده ۱۹۳ قانون آئین‌نامه داخلی که نحوه رسیدگی به سؤال نماینده از وزیر را تعیین می‌کند، اصلاح و مقرر شد کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از وصول سؤال، جلسه‌ای با حضور وزیر و سؤال کننده تشکیل‌ دهد و با استماع نظرات سؤال کننده و وزیر و بررسی‌های لازم، به موضوع رسیدگی کند.

همچنین مجلس سه تبصره به ماده ۱۹۳ الحاق کرد که مقرر شد در صورت درخواست نماینده یا نمایندگان سؤال کننده کمیسیون بتواند بررسی سؤال را حداکثر مدت یک ماه به تعویق بیندازد.

همچنین مجلس هیئت رئیسه را مکلف کرد هر‌گاه تعداد سؤالات قابل طرح در صحن علنی ایجاب کند، یک جلسه علنی در هفته را به پاسخگویی به سؤالات اختصاص دهد.

نمایندگان ملت در تبصره سوم الحاق شده به ماده ۱۹۳ تعیین کردند، هیئت رئیسه میتواند همه این سؤالات یک نماینده از یک وزیر را که آماده طرح در جلسه علنی باشد، در یک جلسه در دستور قرار دهد. در این صورت حداکثر زمان اختصاص داده شده نباید از یک ساعت بیشتر شود که به همان ترتیب وتناسب طرح سؤال از وزیر در جلسه علنی، به نماینده و وزیر اختصاص مییابد.