به گزارش فارس، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره تمهیدات این وزارتخانه در قبال دانشجویان بورسیهای که با استفاده از پول بیتالمال بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکنند، گفت: در آموزش عالی کشور با کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به هر یک از ۴ کاندیدا مطرح رای داده و یا در ستاد آنها فعالیت کرده است، با توجه به اینکه آن ۴ نفر را نظام در معرض رای مردم گذاشته ، هیچ مشکلی نداریم و این حق افراد است که در هر ستادی فعالیت کرده و به هر کسی رای بدهند.

وی ادامه داد: ‌ نه تنها ما با این افراد هیچ مشکلی نداریم بلکه قدردانی هم می‌کنیم که در تعیین سرنوشت کشور مشارکت کردند، اما بحثاصلی اینجاست که بعد از ۹ دی و نماز جمعه خرداد حضرت آقا که امت و ملت اتمام حجت کردند از این تاریخ به بعد دیگر بحث، بحثرأی نبوده و کسانی که از عوامل فتنه سبز باشند را معاند نظام می‌شناسیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: نه تکلیف دانشگاه‌ها و بلکه تکلیف نظام با معاندین نظام کاملا مشخص است.

دانشجو با بیان اینکه نه ما می‌توانیم و نه ملت به ما اجازه می‌دهند که از بیت‌المال به معاندین نظام اختصاص دهیم، گفت: هرکجا مصداقی وجود داشته باشد و مراجع ذی‌صلاح و نه سلیقه به ما معرفی کنند که جزء فتنه و از عوامل فتنه است و ما اطلاع پیدا کنیم حتما اگر بورسی داده شده باشد، بلافاصله قطع می‌کنیم.

وی گفت: اما از طرف دیگر شرایط دانشگاهها را طوری فراهم میکنیم که هر کسی با هر تفکری که دارد بتواند در دانشگاهها ادامه تحصیل بدهد.