ايسنا: اين جلسه در ادامهي نشستهاي سه جانبهي سران سه قوه و با حضور محمود احمدينژاد رييس جمهور و علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در دفتر آيتالله آمليلاريجاني رييس قوه قضاييه برگزار خواهد شد.

اين جلسه در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقيقه روز دوشنبه انجام ميشود.