به گزارش افکارنیوز،

وطن در ادامه نوشت: «عثمان العمیر در گفتگو با شبکه روسی "روسیا الیوم" گفته است که کسی حق ندارد در مسائل داخلی کشور بزرگی مانند ایران دخالت کند؛ کشوری که امکان تفاهم با آن وجود دارد و نمونه آن را در توافق سه جانبه ایران-روسیه-عربستان در اوپک مشاهده کردیم.»

 

العمیر در ادامه به روسیا الیوم گفت: «امکان آن وجو دارد که مشکلات مذهبی را کنار گذاشت و شاهد همکاری های دوجانبه ای میان عربستان و ایران برای دور کردن منطقه از تنش ها باشیم. همانطور که این همکاری ها در بخش اعظمی از دوره "فهد" و "عبدالله" دو شاه پیشین عربستان دیده شده است.»

 

وی در ادامه مدعی شد: «در حال حاضر امکان رویارویی با ایران توسط کشورهای حوزه خلیج [فارس] وجود ندارد همانطور که امکان آن برای ایران هم فراهم نیست؛ چرا که هم ایران و هم کشورهای شورای همکاری بدون قدرت های خارجی نمی توانند با هم مواجهه کنند.»