به گزارش افکارنیوز،

حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقای وزارت خارجه که به لبنان سفر کرده است بعد از دیدار با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان، گفتگوهای خود را سازنده و مفید خواند. 

وی فضای سیاسی لبنان را بعد از انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهور این کشور مثبت خواند.

جابری انصاری همچنین امروز جمعه با میشل عون در کاخ بعبدا دیدار و رایزنی کرد.

جابری انصاری در دیدارهای خود درباره مسائل لبنان، عراق و سوریه گفتگو و رایزنی کرده است.