به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح ذیل است: روزنامه های صبح امروز مهم ترین خبر خود را به  نوار جنجالی ظریف درباره اعتراف هسه ای وی در کمیسیون امنیت اختصاص داده اند.

 

از شکاف در اعتماد ملی تا ضربه آخر اوباما

 

 

از شکاف در اعتماد ملی تا افزایش 250 درصدی حقوق مدیران

 

از شکاف در اعتماد ملی تا افزایش 250 درصدی حقوق مدیران

 

 

از شکاف در اعتماد ملی تا افزایش 250 درصدی حقوق مدیران

 

از مظلومیت ظریف تا افزایش 250 درصدی حقوق مدیران

 

 

از مظلومیت ظریف تا افزایش 250 درصدی حقوق مدیران

 

 

از مظلومیت ظریف تا افزایش 250 درصدی حقوق مدیران

 

 

از مظلومیت ظریف تا افزایش 250 درصدی حقوق مدیران

 

 

از جلسات مخفی برای لغو استیضاح آخوندی تا روایت متفاوت هاشمی از برجام!

 

 

از جلسات مخفی برای لغو استیضاح آخوندی تا روایت متفاوت هاشمی از برجام!

 

 

از جلسات مخفی برای لغو استیضاح آخوندی تا روایت متفاوت هاشمی از برجام!

 

 

از جلسات مخفی برای لغو استیضاح آخوندی تا روایت متفاوت هاشمی از برجام!

 

 

از جلسات مخفی برای لغو استیضاح آخوندی تا روایت متفاوت هاشمی از برجام!

 

 

از مظلومیت ظریف تا افزایش 250 درصدی حقوق مدیران

 

 

از مظلومیت ظریف تا افزایش 250 درصدی حقوق مدیران

 

 

از مظلومیت ظریف تا افزایش 250 درصدی حقوق مدیران

 

 

از مظلومیت ظریف تا افزایش 250 درصدی حقوق مدیران

 

 

از شکاف در اعتما ملی تا افزایش 250 درصدی حقوق مدیران

 

 

از شکاف در اعتماد ملی تا افزایش 250 درصدی حقوق مدیران