گروه سیاسی- کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران در مورد صحبت های اخیر محمود صادقی گفته :برخی از مواضع اتخاذ شده اخیر از سوی تنی چند از اعضای فراکسیون امید را چندان برای کشور مفید نمی‌دانم.

به گزارش افکارنیوز، وی همچنین تصریح کرده برای نمونه آقای محمود صادقی اینکه یکسری شعارهای افراطی از سوی وی یا هر فرد دیگری  شود که بعدا با عذرخواهی همراه باشد، به دور از پختگی و بلوغ سیاسی است و در نهایت، یأس‌آفرین است.

کرباسچی خاطر نشان کرده «شهامت» ارزش والایی است اما مشروط به آنکه مجموعه‌ای را به اهدافش نایل کند نه اینکه کسی یک قدم روبه جلو بگذارد و بعد به واسطه این پیشروی، کل مجموعه ده قدم به عقب پرتاب شود!

وی افزود: اینکه چند تن از اعضای این فراکسیون به رفتار انتحاری دست بزنند ممکن است با تحسین عده‌ای همراه باشد اما برای کشور عایدی و خروجی ندارد.

انتقادات کرباسچی از صادقی در حالی مطرح می شود که شنیده شده یکی از سران اصلاح طلب از صادقی خواسته بوده که سخنان تند علیه قوه قضائیه مطرح کند.

یکی از سران اصلاح طلب گفته چرا ما باید فقط یک علی مطهری در مجلس داشته باشیم؟ باید دیگران در مجلس صحبت کنند.

انتقادات کرباسچی از صادقی نشان می دهد اختلافات جدی میان کارگزارانی ها و اصلاح طلبان به وجود آمده است.