به گزارش افکارنیوز،

هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۶ تعیین شدند.بر این اساس، غلامرضا تاجگردون به ریاست کمیسیون تلفیق، رحیم زارع و هادی قوامی به عنوان نایب رئیس اول و دوم کمیسیون تلفیق انتخاب شدند.

سیده فاطمه حسینی و علی کاظمی نیز به عنوان دبیر اول و دبیر دوم کمیسیون تلفیق انتخاب شدند.

محمد مفتح نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون برگزار شد.