به گزارش واحد مرکزی خبر ، وی گفت: در حال حاضر هیچگونه برنامه ای برای سفر وزیر امور خارجه به بحرین در دستور کار وزارت امور خارجه قرار ندارد.