به گزارش افکارنیوز،

امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری جلسات مستمر و کارشناسی با شورای نگهبان به منظور برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی با توجه به آمادگی کامل از سوی وزارت کشور، اظهار داشت: فرآیند انتخابات شامل 25 مورد است که اکثر موارد بجز اخذ رأی و شمارش به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و امیدواریم در انتخابات سال 96،  اخذ رأی و شمارش آرا نیز با هماهنگی شورای نگهبان به صورت الکترونیکی برگزار شود.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات الکترونیکی باعث کاهش خطاهای شمارش، افزایش سرعت کار و ایجاد شفافیت می شود و دولت از اخذ رأی الکترونیک حمایت می‌کند، گفت: بحث ها و زیر ساختارهای لازم فنی و امنیتی این امر با هماهنگی دستگاهای ذی ربط آماده و فراهم می شود

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نیاز به تامین منابع مالی لازم از سوی مجلس می باشیم، تصریح کرد: وزارت کشور در حال رایزنی با  نمایندگان مجلس شورای اسلای جهت  تامین منابع انتخابات الکترونیکی است.

شجاعات در پایان بیان داشت: بعد از توافق نهایی با شورای نگهبان، شیوه، محل اجرا و تعداد شعباتی که می‌خواهند الکترونیکی برگزار شوند را مشخص خواهیم کرد.