به گزارش افکارنیوز،

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با پیشنهاد الحاقی به ماده 49 این لایحه موافقت کردند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف شد دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را در جداول جداگانه‌ای حاوی اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

الف- کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

ب- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

ج- سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

د- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1390 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386

همچنین در تبصره یک این ماده، دولت مکلف شد سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره 210102) و مصارف با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.

در تبصره 2 این ماده مقرر شد استفاده از منابع مذکور به هر نحوه دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

طبق تبصره 3 این ماده، دولت مکلف شد گزارش تفصیلی این بند را هر 6 ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

دریافتی‌ها (منابع) میلیارد ریال پرداختی‌ها (مصارف) میلیارد ریال
کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌های   مالیات بر ارزش افزوده  
سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی(به تفکیک تولید شرکت‌ها)
پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها
کمک به سلامت
حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1390 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386