به گزارش افکارنیوز،

سفیر مغرب با لباس رسمی مراکش (مغرب) در دیدار با روحانی حاضر شد.

 

مغرب