افكار نيوز: دانش جعفری از فعالیت های سیاسی کناره گیری کرد.
افکار نیوز: حسن غفوری فرد درباره دلایل کنارگیری داوود دانش جعفری از عضویت در این جامعه گفت: ایشان عملاً از فعالیت‌های سیاسی کناره‌گیری کرده است نه از جامعه مهندسین.

وی دربخشی از این گفت و گو درباره دلایل کناره گیری داوود دانش جعفری از شورای مرکزی این تشکل، افزود: اقای مهندس دانش جعفری عملاً از فعالیت‌های سیاسی کناره‌گیری کرده است نه از جامعه مهندسین. در گذشته هم افرادی بودند که فعالیت سیاسی خودشان را کم کردند و به کارهای تخصصی خودشان بازگشتند. البته ایشان یک مقدار دیر هم به ما پیوستند و جزو شورای مرکزی اول هم نبود. الان هم تقریباً فعالیت‌های سیاسی‌اش را متوقف کرده است.

گفتنی است دانش جعفری در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال قبل از اعضای اصلی ستاد محسن رضایی بود.
انتهای پیام / ب.