به گزارش افکارنیوز،

 نماز شب اول قبر را برای مرحوم هاشمی بخوانید.

 

 

photo_2017-01-10_20-21-49