به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به شرح ذیل است:

 

از شایعات درباره تابوت آیت‌الله هاشمی تا دستگیری یکی از سرشبکه‌های منافقین در اصفهان

 

از وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تا
 

 

 

از وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تا

 

 

از وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تا

 

 

از وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تا

 

از شایعات درباره تابوت آیت‌الله هاشمی تا دستگیری یکی از سرشبکه‌های منافقین در اصفهان

 

 

از وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تا

 

 

 

از وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تا

 

از شایعات درباره تابوت آیت‌الله هاشمی تا دستگیری یکی از سرشبکه‌های منافقین در اصفهان

 

 

از وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تا

 

از وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تا

 

 

از شایعات درباره تابوت آیت‌الله هاشمی تا دستگیری یکی از سرشبکه‌های منافقین در اصفهان

 

از وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تا