به گزارش ایسنا، علياكبر جوانفكر كه با شكايت دادستان عمومي و انقلاب تهران به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شده بود در اين جلسه حضور نيافت.

جوانفکر که متهم است در روزنامه‌ی‌ تحت سرپرستی‌اش به آیت‌الله آملی‌لاریجانی و آیت‌الله مصباح یزدی توهین شده است باید ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۳ آبان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حاضر می‌شد که ظاهرا به دلیل اعتراض به تشکیل دادگاه بدون هیات منصفه از حضور در این جلسه خودداری کرده است.

وكيل علياكبر جوانفكر در اين جلسه رسيدگي حاضر شده است.