به گزارش تابناک، پارک ملت سه شنبه شب با اجرای محمدرضا شهیدی فر، عمدتا درباره تحولات لیبی بود.

مهمان برنامه هم نجف زاده خبرنگار واحد مرکزی خبر بود که دو ماه را در لیبی گذرانده بود و در خاطراتش با اشاره به روزهای بحرانی لیبی گفت: گاهی شب ها روی زمین می خوابیدیم و بعد از مدتی با اصرار توانستیم بر روی مبل یکی از هتل های طرابلس شب ها را بگذرانیم و البته بعد شرایط خوب شد و تفاوت فاحشی کرد.

نجف زاده از ایست های بازرسی گفت که یکی در دست انقلابیون و دیگری بدست نیروهای سرهنگ برپا شده بود و هنگام گذر از هریک باید عکس العمل های مورد پسند آنها را نشان می دادند و با اشاره به قطع ارتباطات تلفنی و اینترنتی در روزهای نخست سقوط قذافی افزود: گاهی از لیبی تا تونس، شبانه می رفتیم تا یک دقیقه تصویر ارسال کنیم. این در حالی است که خیلی ها آن ساعت شب برای انداختن زباله تا سرکوچه هم نمی روند.

خبرنگار واحد مرکزی خبر، با اشاره به کشته شدن قذافی گفت: این نوع کشتن یک اسیر نه تنها بر اساس اصول و قواعد انسانی نیست که باعثفوران خشم طرفداران قذافی شده و همین ساعتی پیش نیز از سرت خبر رسید یک انبار سوخت را منفجر کرده اند و صد نفر را کشته اند.

در بخش دیگری از برنامه پارک ملت حجت الاسلام شهاب مرادی که درباره بحثروابط فرزندان و همسران سخن می گفت از عملکرد اخبار تلویزیون و ادبیاتی که باعثتمسخر افراد می شود و از کم حجمی انتقاد به مسولان دولتی در خبر و بخصوص عملکرد مرتضی حیدری انتقاد کرد.

نجف زاده هم در این باره گفت: خبرنگار کسی است که حتی با متهم به قتل هم برخورد بی ادبانه و از موضع بالا به پایین نداشته باشد زیرا خبرنگار مدعی العموم یا قاضی نیست.

نجف زاده در ادامه لیستی از گزارش های چند ماهه بعد از اخراج از فرانسه را یادآوری کرد و گفت: بعد از گزارش نرگس که روایت کودکان سوخته مدرسه ای در درودزن فارس بود حتی وزیر آموزش و پرورش به ما انتقاد کرد اما تا زمانی که دیه بچه ها پس از پنج سال وصول شد از پا ننشستیم.

خبرنگار واحد مرکزی خبر همچنین گفت: گزارش روستای کالو و کارگران معدن باعث شد فشارهایی به واحد مرکزی خبر وارد آمد اما در نهایت مسولانی که باید ظرفیت نقد را در خود بیشتر کنند کاری برای آن کودکان و کارگران معدن انجام دادند، لذا نقدهای منصفانه به عملکردمان را باید در اخبار بپذیریم ولی مسوولان دولتی هم ظرفیت هایشان را در نقد پذیری افزایش دهند.