به گزارش مهر در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، عوض حیدرپور نماینده مردم شهررضا در اخطار قانون اساسی گفت: طرح سئوال از رئیس جمهور ۱۰۰ امضا داشته که طبق اطلاعات ما تنها ۱۴ نفر امضاهای خود را از این طرح پس گرفتند و بر اساس پیگیری های نمایندگان تعداد امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور بالای ۷۳ نفر ( حد نصاب مورد نیاز) است.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان امضاکننده طرح سئوال از رئیس جمهور بنا ندارند اسامی کسانی که امضاهای خود را از این طرح پس گرفته اند منتشر کنند، گفت: ما به عنوان امضاکنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور حق داریم اسامی کسانی که امضاهایشان را پس گرفته اند و تعداد آنها را بدانیم. زیرا عده ای اعلام آمادگی کردند که طرح سئوال از رئیس جمهور را امضا کنند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار اظهار داشت: هر نماینده ای که در رابطه با تعداد کسانی که امضاهای خود را از طرح رئیس جمهور پس گرفته اند شبهه دارد می تواند اسامی انصراف دهندگان را ببیند مسئله حادی نیست.

وی افزود: کسانی که امضاهای خود را پس گرفته اند به صورت مکتوب نامه نوشته اند و اوراق آنها موجود است.

در ادامه محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: امضاهای باقیمانده از طرح سئوال از رئیس جمهور ۶۹ نفر است بقیه امضاکنندگان کتبا انصراف خود را اعلام کرده اند.

وی افزود: اگر کل نمایندگان مجلس را ۲۹۰ نفر در نظر بگیریم ۷۳ امضا برای سئوال از رئیس جمهور نیاز است اما اگر تعداد نمایندگان موجود در مجلس را در نظر بگیریم ۷۲ امضا کافی است.

لاریجانی در ادامه گفت: اتفاق حادی نیفتاده است، هر وقت نمایندگان بتوانند شرایط سئوال از رئیس جمهور را فراهم کنند این طرح اجرا خواهد شد.

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اوایل هفته جاری با اعلام اینکه ۲۹ نفر از نمایندگان امضای خود را از طرح سئوال از رئیس جمهور پس گرفته اند، اعلام کردند که طرح این سئوال در صحن علنی مجلس منتفی است.