رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه روز چهارشنبه از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها بازدید کرد .

مهمانپرست در گفتگو با مهر از برنامه سفر وزیر خارجه به لیبی خبر داد.

وی در پاسخ به این سئوال که این سفر چه زمانی انجام می شود گفت: به زودی.

مشروح گفتگوی مهر با سخنگوی وزارت خارجه متعاقبا منتشر خواهد شد.