سرویس سیاسی افکار نیوز - مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه هنگام بازدید از هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به پرسشهای خبرنگار افکار نیوز پاسخ گفت.

به گزارش خبرنگار سیاسی افکار نیوز، سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نمایشگاه امسال تا کنون نسبت به سال گذشت از نشاط و شادابی بیشتری برخوردار است، اظهار داشت: همه ی این موارد باید باعثافزایش انگیزه در بین مردم شود.

مهمان پرست با یاد آوری تاثیر بسزای رسانه ها در افکار عمومی گفت: تا این لحظه از بازدیدش کیفت نمایشگاه مطلوب بوده است.

مهمان پرست در خصوص وضعیت کنونی ایران در دنیا با توجه به جوسازی های اخیر عیله ایران در رابطه با ترور سفیر عربستان اظهار داشت: مردم ما در طول ۳۰ سال دیگر به خوبی آگاه هستند و تازگی ای ندارد انها اشتباه شان این است که فکر می کنند می توانند جلوی پیشرفت کشور مان را بگیرند و قطعا مردم آگاه هستند کشوری که بیشرفت زیادی داشته باشد تلاش می شود جلویش راهش را صد کنند و این طور بی پایه و اساس تلاش می شود علیه ما جو سازی کنند.

مهمان پرست با تاکید بر آگاهی مردم بیان داشت: مطمئنا در مسیر درست در حرکت هستیم و همین طور هم دشمنان نظام را عصبانی کرده ایم که دست به این کارهای بی پایه و اساس زده اند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حملات رسانه ای اخیر آمریکا علیه ایران زمینه ای برای حمله به ایران است؟ اظهار داشت: آمریکا اگر توانایی حمله داشت تا الان اقدام می کرد و فکر نمی کنم کشوری پیدا شود که این قدر با نظام و رهبری همراه باشد.