به گزارش فارس، جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و به ریاست علی لاریجانی رئیس قوه قانونگذاری کشورمان آغاز شد.

* فراکسیون‌های مجلس از این پس با عضویت حداقل ۸ نماینده تشکیل می‌شوند

در ابتدای جلسه امروز نمایندگان مجلس بررسی نخستین دستورکار خود را که در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی پارلمان بود، از سر گرفتند و ماده ۲۶ این طرح را پس از ۴ با رأی‌گیری برای اصل، حذف و دو پیشنهاد اصلاحی، به تصویب رساندند.

وکلای ملت در جلسه علنی روز گذشته، ‌اصل، حذف‌ و یک پیشنهاد اصلاحی درباره ماده ۲۶ طرح اصلاح آئین‌‌نامه را به تصویب نرساندند و رأی ندادند و در جلسه علنی امروز لاریجانی یک پیشنهاد اصلاحی برای این ماده به منظور تغییر تشکیل یک فراکسیون در مجلس از حداقل اعضای ۱۰ نفر به ۸ نفر را داد که با موافقت مجلس روبرو شد و وکلای ملت با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۵رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد اصلاحی، ماده ۲۶ را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس یک ماده الحاقی به قانون آئین‌نامه داخلی اضافه خواهد شد که به موجب آن شرایطی برای نحوه تشکیل فراکسیون‌ها در مجلس تعیین شد و به موجب مصوبه خانه ملتی‌ها، حداقل ۸ نفر از نمایندگان می‌توانند برای توجه و پیگیری امور مهم سیاسی، تخصصی و صنفی، فراکسیون تشکیل دهند.

بهارستان نشین‌ها مقرر کردند که هر نماینده می‌تواند حداکثر عضو ۳ فراکسیون باشد و آئین‌نامه تعداد فراکسیون‌ها، نحوه تشکیل، فعالیت و تعیین امکانات مورد نیاز توسط هیئت رئیسه مجلس تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی می‌رسد. اصلاحات در آئین‌نامه مذکور نیز به همین نحو انجام می‌شود.

مجلس، هیئت رئیسه را موظف کرد تشکیل هر فراکسیون و نیز اسامی اعضای مؤسس و نمایندگان عضو آن فراکسیون را به اطلاع همه نمایندگان مجلس برساند.

* ضوابط انتخاب نمایندگان ناظر برای عضویت در مجامع و هیئت‌ها تعیین شد

نمایندگان مجلس همچنین در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی پارلمان، ماده ۲۷ این طرح را بررسی و به تصویب رساندند که بر اساس این مصوبه مجلس، یک ماده الحاقی به قانون آئین‌نامه داخلی اضافه می‌شود.

بهارستان‌نشینان مقرر کردند، نحوه انتخاب نمایندگان ناظر برای عضویت و شرکت در جلسات مجامع، هیئت‌ها و شوراهای مذکور در قوانین و چگونگی اجرای وظایف نظارتی آنها به شرح ذیل است:

۱ - برای انتخاب ناظران کمیسیون‌های تخصصی و یا مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ذیربط موظف است حداقل به تعداد دو برابر مورد نیاز از نمایندگان داوطلب واجد شرایط را به مجلس معرفی کند تا مجلس نسبت به انتخاب تعداد مورد نیاز اقدام کند.

۲ - نمایندگان هر استان، نماینده منتخب خود را از بین نمایندگان همان استان برای شرکت در مجامع و شوراهای استانی تعیین و به کمیسیون ذیربط اعلام می‌کند تا به مجلس شورای اسلامی برای انتخاب معرفی شود.

۳ - مدت عضویت نمایندگان ناظر تابع قانون ذیربط است و در صورت عدم تعیین زمان در قانون، یک سال می‌باشد.

۴ - دستگاه‌های ذیربط مکلفند دعوتنامه و دستور جلسه را به همراه گزارش توجیهی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه به نماینده ناظر و همچنین معاونت نظارت مجلس ارسال کنند.

۵ - معاونت نظارت موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه، گزارش توجیهی خود را درباره دستور جلسه به نماینده ناظر ارائه کند.

۶ - نماینده ناظر، عضو و تابع ضوابط مجمع یا هیئت یا شورا و از نظر حق رای تابع قانون ذیربط است.

۷ - نماینده ناظر موظف است در همه جلسات ذیربط شرکت کند و حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، گزارش کتبی خود درباره موضوعات مطروحه در جلسه و تصمیمات متخذه و نیز رعایت آئین‌نامه داخلی آن جلسه و همچنین دیگر نقطه نظرات خود را به کمیسیون ذیربط و معاونت نظارت ارائه کند. رؤسای کمیسیون‌ها مکلفند گزاش ناظر را بررسی و ارزیابی نظارتی خود را ظرف یک هفته برای پیگیری به معاونت نظارت اعلام کند.

۸ - معاونت نظارت موظف است گزارش نماینده ناظر و کمیسیون را بررسی و نظرات خود را هر سه مورد به رئیس مجلس، دستگاه مربوط، دیوان محاسبات، کمیسیون ذیربط و نماینده ناظر اعلام کند.

۹ - معاونت نظارت موظف است عدم شرکت نماینده ناظر در جلسات را به رئیس مجلس اعلام کند.

۱۰ - حضور نماینده ناظر در جلسات موضوع این ماده مأموریت اداری محسوب می‌شود و نماینده ناظر به تشخیص رئیس کمیسیون ذیربط با غیبت غیر موجه در ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه غیر متوالی مستعفی شناخته می‌شود. کمیسیون مکلف است نسبت به انتخاب فرد جدید طبق این آئین‌نامه اقدام کند.

* لاریجانی: گزارش دادن قوای مجریه و قضائیه به مجلس " دخالت قوه مقننه " در سایر قوا نیست

در جریان بررسی ماده ۲۸ طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی، سیدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در اخطاری با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی این ماده را مغایر قانون اساسی دانست و اظهار داشت: در بخشی از این ماده آمده است که قوای مجریه و قضاییه باید به مجلس هر سال گزارش دهند که این امر مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی است.

علی لاریجانی نیز در پاسخ به این اخطار، ضمن وارد ندانستن آن گفت: ارائه گزارش به مجلس به معنای دخالت مجلس در امور قوای دیگر نیست و اخطار شما وارد نیست اما شما می‌توانید مخالفت کنید.

در ادامه نیز جمشید انصاری نماینده زنجان در اخطاری با استناد به اصل ۵۵ قانون اساسی، بخشی از ماده ۲۸ طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی پارلمان را مغایر قانون اساسی دانست و اظهار داشت: طبق قانون دیوان محاسبات موظف به رسیدگی به فساد همه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های است که از خزانه به آنها اعتباری تعلق می‌گیرد اما در ماده ۲۸ طرح اصلاحی از موادی از آئین‌نامه معاونت نظارت موظف شده است که جمع بندی نهایی را برای بررسی بیشتر و تطبیق با گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات ارائه کند که این موضوع مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی است.

رئیس مجلس همچنین در پاسخ به این اخطار نماینده زنجان تا حدودی این اخطار را وارد دانست و گفت: موضوعی که شما درباره ماده ۲۸ مطرح می‌کنید، تا حدودی درست است و حداقل یک ابهام در این ماده وجود دارد و شما می‌توانید پیشنهاد رفع ابهامی را به صورت مکتوب نوشته و به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهید.

* " اردیبهشت " زمان ارائه گزارش رؤسای قوای مجریه و قضاییه به مجلس

نمایندگان ملت در ادامه رسیدگی به جزییات طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی پارلمان، ماده ۲۸ این طرح را بررسی کرده و با ۱۴۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند که به موجب آن مقرر شد یک ماده الحاقی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه شود.

طبق مصوبه خانه ملتی‌ها، رؤسای قوای مجریه و قضاییه موظف شدند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال با حضور در مجلس، ضمن ارائه گزارش شفاهی، گزارش مکتوبی نیز از عملکرد قوه تحت نظارت خود و تغییرات شاخصها در سال قبل را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

به موجب مصوب مجلسی‌ها، نهادهای تحت نظر رهبری با اذن ایشان، کلانشهرها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان صدا و سیما موظفند گزارش مکتوب خود را درباره عملکرد سال قبل به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند تا به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شود.

بهارستان‌نشینان، کمسیون‌های تخصصی مجلس را موظف کردند بخش‌های مرتبط با کمیسیون خود را ارزیابی و نتایج را حداکثر یک ماه پس از دریافت گزارش به معاونت نظارت مجلس ارائه کند.

نمایندگان مجلس، معاونت نظارت قوه مقننه را موظف کردند جمع بندی نهایی به همراه گزارش‌های مذکور و نظرات کمیسیونها را برای بررسی بیشتر و تطبیق موارد مربوط به اعتبارات پیش بینی شده در بودجه کل کشور با گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات ارائه کند.

مجلس دیوان محاسبات کل کشور را موظف کرد در گزارش تفریغ بودجه نظر خود را در این باره اعلام کند.

- در ادامه همچنین خانه ملتی‌ها ماده ۲۹ این طرح را نیز با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلسی‌ها در ماده ۲۹، مقرر شد یک ماده الحاقی به قانون آیین‌نامه داخلی اضافه شود که بر این اساس معاونت نظارت مجلس موظف شد حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال قبل را تهیه و به هیئت رئیسه ارسال کند تا در صورت صلاحدید در جلسه علنی قرائت شود.

* وظایف جدید رئیس دیوان محاسبات در آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین شد

مجلسی‌ها در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی پارلمان، ماده ۳۰ این طرح را با ۱۵۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه علنی، به تصویب رساندند که بر اساس این مصوبه، یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود.

به موجب مصوبه خانه ملتی‌ها در این ماده الحاقی وظایفی برای رئیس دیوان محاسبات کل کشور تعیین شد که این وظایف به شرح ذیل است:
۱ - گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

۲ - گزارش تفریغ بودجه سالانه دیوان محاسبات را تا پایان شهریورماه سال بعد و بودجه سالانه آن را در پایان شهریورماه سال قبل تهیه و برای رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه تقدیم کند.

۳ - در اجرای وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی، پاسخ درخواست‌های رئیس مجلس، رؤسای کمیسیونها، نمایندگان مجلس، هیئت‌های تحقیق و تفحص و معاونت نظارت را که به صورت مکتوب دریافت می‌کند در چارچوب قانون دیوان محاسبات کشور تهیه و به صورت رسمی تسلیم کند.

بهارستان‌نشینان در تبصره یک این ماده مصوب کردند که رئیس دیوان محاسبات هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور حداکثر به مدت یک ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می‌دهد و هیئت رئیسه گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط با کمیسیون‌های دیگر را به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می‌کند تا حداکثر ظرف یک ماه گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم کند.

کمیسیون اصلی موظف شد حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس با توجه به گزارش کمیسیون‌های فرعی و اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی، گزارش بررسی نهایی خود را تهیه و به هیئت رئیسه مجلس تسلیم کند. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار گرفته و قرائت می‌شود.

مجلسی‌ها در تبصره دوم ماده ۳۰ کمیسیون برنامه و بودجه را موظف کردند همه گزارش‌های واصله از دیوان محاسبات را بررسی و نتیجه آن را به اطلاع نمایندگان برساند.

در تبصره سوم ماده مذکور نیز رئیس دیوان محاسبات موظف شد چگونگی برخورد با متخلفین و پیگیری قانونی موارد تخلف را برای رئیس مجلس گزارش کند.

* لاریجانی: نامه نمایندگان منصرف از طرح ‌سؤال از رئیس‌جمهور ‌در هیئت‌رئیسه موجود است

در ادامه جلسه امروز، ‌ عوض حیدرپور‌ نماینده مردم شهرضا طی اخطاری با استناد به اصل ۸۸ قانون اساسی گفت: یک چهارم از ‌نمایندگان مجلس حق دارند طرح سؤال از رئیس جمهور را عملی کنند، بر همین اساس یکصد نماینده مجلس طرح سؤال از رئیس جمهور را امضا کرده‌اند و تنها ۱۴ نماینده امضای خود را پس گرفته است لذا هیئت رئیسه مجلس حق ندارد به نمایندگی از مجلس اعلام کند که طرح سؤال منتفی است چرا که طبق پیگری‌هایی که ما کرده‌ایم، امضا‌ها برای سؤال از رئیس جمهور حدنصاب دارد و باید هیئت رئیسه پاسخگو باشد.

وی افزود: اسامی نمایندگانی که امضای خود را پس گرفته‌اند، باید در اختیار نمایندگانی که طرح سؤال را امضا کرده‌اند، باشد، طبق ماده ۱۷،۲۳، ۲۴ و ۲۵ آئین‌نامه داخلی مجلس تقاضا داریم هیئت رئیسه به نمایندگی از مجلس تصمیم نگیرد و طرح سؤال را که حد نصاب دارد، اعلام وصول کند.

علی لاریجانی در پاسخ به اخطار حیدرپور گفت: آقای فرهنگی و دیگر اعضای هیئت رئیسه گفتند که برخی نمایندگان طی نامه‌ای امضای خود را پس گرفته‌اند و طرح سؤال حد نصاب ندارد.

لاریجانی با بیان اینکه نامه نمایندگانی که امضای خود را از طرح سؤال از رئیس جمهور پس گرفته‌اند، در هیئت رئیسه موجود است، در پاسخ به اعتراض کواکبیان و قنبری نیز گفت: ما هیچ چیز پنهانی نداریم؛ اگر شما شبهه دارید، می‌توانید مراجعه کنید و نامه‌ها را مشاهده کنید.

* فرهنگی: فقط ۶۹ امضا باقی مانده است / طرح سؤال از رئیس‌جمهور حدنصاب ندارد

در ادامه محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس بنا به درخواست علی لاریجانی برای توضیح درباره وضعیت طرح سؤال به رئیس جمهور، طی سخنانی گفت: امضاهای باقیمانده برای سؤال از رئیس‌جمهور در حال حاضر ۶۹ امضا است و برخی نمایندگان طی نامه کتبی به هیئت رئیسه تقاضای پس گرفتن امضای خود را خواستار شدند.

وی با بیان اینکه اگر کل نمایندگان مجلس را ۲۹۰ نماینده درنظر بگیرم یک چهارم نیاز به ۷۳ رای و اگر ۲۸۵ نماینده در نظر بگیریم طرح سؤال نیاز به ۷۲ امضا دارد درحالی که تعداد امضاها ۶۹ نماینده است همچنین نامه‌ نمایندگانی که امضای خود را پس گرفته‌اند در مجلس موجود است.

* مجلس تکلیف دولت را در صورت ' عدم تسلیم بودجه در موعد مقرر ' مشخص کرد

در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی پارلمان، ماده ۳۱ این طرح را با ۱۴۷ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رسید که بر اساس این مصوبه، چنانکه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در این آئین‌نامه(۱۵ آذر هر سال) به مجلس شورای اسلامی تسلیم نشود، ‌دولت موظف است لایحه چند دوازدهم بودجه را به مجلس تقدیم کند.

مجلس مقرر کرد این لایحه پس از چاپ و توزیع در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و ابتدا نماینده دولت و دو مخالف و دو موافق به ترتیب هر کدام به مدت ۵ دقیقه صحبت می‌کنند و سپس کلیات لایحه به رای گذاشته می‌شود، در صورت تصویب، رسیدگی به لایحه بودجه، در ردیف اول دستور جلسه علنی بعد قرار می‌گیرد.

طبق مصوبه خانه ملتی‌ها، در وقت رسیدگی به لایحه بودجه، ابتدا پیشنهاد نمایندگان مجلس در خصوص میزان چند دوازدهم مطرح و در صورت عدم تصویب نسبت به عدد چند دوازدهم پیشنهادی دولت رای‌گیری می‌شود.

نمایندگان ملت در تبصره‌های این ماده الحاقی مقرر کردند، چند دوازدهم بودجه بر مبنای آخرین بودجه سالانه مصوب مجلس است و حداکثر مدتی که مجلس می‌تواند برای بودجه، چند دوازدهم تصویب کند، ۳ دوازدهم خواهد بود.

بهارستان‌نشینان در تبصره سوم مقرر کردند در صورت عدم تصویب بودجه سالانه کل کشور یا عدم ارائه لایحه چند دوازدهم توسط دولت تا ۱۵ اسفند ماه، نمایندگان می‌توانند با ارائه طرح، ‌اجرای آخرین بودجه سالانه را حداکثر برای مدت سه ماه تمدید کند و این طرح طبق روال طرح‌های دوفوریتی رسیدگی می‌شود.

وکلای ملت در ماده ۳۲ این طرح نیز، یک ماده به قانون آئین‌نامه داخلی الحاق کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه مجلس، نمایندگان ملت می‌توانند برای برقراری ارتباط با مجالس کشورهای خارجی به تشکیل گروه‌های دوستی - پارلمانی اقدام کنند.

در تبصره این ماده الحاقی مقرر شد، آئین‌نامه چگونگی تشکیل، کشورهای هدف، تعداد گروه‌ها و نحوه فعالیت و روابط با آن کشورها توسط هیئت رئیسه مجلس تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی می‌رسد.

در ادامه همچنین بهارستان نشینان ماده ۳۳ طرح اصلاح آئین نامه را نیز به تصویب رساندند که به موجب آن اصلاحاتی در مواد ۴،۵، ۱۰،۱۳، ۱۷،۱۹، ۲۹،۳۱، ۳۲،۵۲، ۶۰،۶۱، ۶۵،۷۲، ۹۴،۹۶، ۱۰۷،۱۱۰، ۱۱۳،۱۱۷، ۱۲۱،۱۲۵، ۱۳۰،۱۳۲، ۱۳۷،۱۳۹، ۱۴۱،۱۴۴، ۱۵۲،۱۵۳، ۱۶۶،۱۶۷، ۱۷۳،۱۷۴، ۱۸۱،۱۸۲، ۱۹۲،۱۹۸، ۱۹۹،۲۰۰، ۲۰۶،۲۱۵، ۲۱۷،۲۲۲، ۲۲۵،۲۲۶ و ۲۳۰ قانون آئین‌نامه داخلی ایجاد شد.

* سریال تکراری حضور کمرنگ مجلسی‌ها در رای‌گیری‌ها
** اعتراض شدید لاریجانی به مشارکت ضعیف نمایندگان در رای گیری‌ها

در جریان بررسی طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس، مشارکت نمایندگان باز هم ضعیف بود که این امر تذکرات مکرر رئیس مجلس و سایر اعضای هیئت رئیسه را به دنبال داشت.

رئیس مجلس در بیان تذکراتی به نمایندگان، از آنان می‌خواست که مشارکت بیشتری در رای‌گیری‌ها داشته باشند. چرا که طبق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، اصلاح آئین‌نامه نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است.

" نمایندگان در رای‌گیری‌ها مشارکت بفرمائید "، " وقتی شرکت نمی‌کنید، همین‌طور طول می‌کشد "، " آقایانی که در این راهروها حضور دارند، بفرمائید رای‌تان را بدهید "، " چون دو سوم رای نمایندگان را می‌خواهد، نیازمند مشارکت بیشتر نمایندگان در رای‌گیری‌ها است " و " اگر مشارکت کنید، بررسی این طرح تا این حد طول نمی‌کشد "، این جملاتی است که لاریجانی رئیس مجلس با استفاده از آنها از نمایندگان می‌خواست که در رای‌گیری‌ها مشارکت بیشتری داشته باشند.

سایر اعضای هیئت رئیسه از جمله جهانبخش محبی‌نیا نیز به نمایندگان تذکر می‌داد که در رای‌گیری‌ها حضور یابند و از جملاتی مانند " جناب آقای فدایی عزیز، بفرمائید رای دهید "، " جناب آقای فلاحت‌پیشه عزیز، بفرمائید رای دهید "، استفاده می‌کرد.

رئیس مجلس همچنین به حسن نوروزی نماینده رباط کریم نیز تذکر داد که در رای‌گیری‌ها مشارکت کند و رای خود را بدهد.

در تعدادی از رای‌گیری‌های امروز ۷۰،۲۰، ۴۰،۳۶ و ۳۰ نفر از نمایندگان اصلا در رای‌گیری‌ها حضور نیافتند و شرکت نکردند.

* مخالفت مجلس با فوریت طرحی برای اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف

نمایندگان مجلس در دستورکار بعدی خود با ۸۴ رای موافق ۲۲ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی، با یک فوریت طرح الحاق ۲ تبصره به ماده ۳۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ مخالفت کردند.

این طرح که به امضای ۸۶ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، شامل یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که با مخالفت مجلس با فوری بررسی شدن آن، به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در صورت تصویب نهایی این طرح، دو تبصره به ذیل ماده ۳۵ قانون شوراهای حل اختلاف الحاق می‌شود.

تبصره یک - اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف سراسر کشور با حداقل ۳ سال سابقه خدمت در این شوراها در صورتی که در هیچ یک از بخش‌های دولتی عمومی، و خصوصی اشتغال نداشت و مشترک هیچ یک از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نباشند می‌توانند با پرداخت حق بیمه بر مبنای حداقل حقوق کارکنان دولت که هر سال به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مشمول مقررات بیمه و بازنشستگی صندوق تامین اجتماعی شوند و سهم حق بیمه کار فرمایی از محل درآمدهای افزایش تعرفه‌های رسیدگی به دعاوی در شوراها حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ قانون مربوط " هزینه دادرسی در امور کیفری از ۵ هزار ریال به ۳۰ هزار ریال و هزینه دادرسی در امور مدنی از ۳۰ هزار ریال به ۵۰ هزار ریال " تامین و پرداخت می‌شود.

تبصره ۲ - حداکثر تعداد سقف بیمه شنوندگان ۲۵ هزار نفر است و صندوق تامین اجتماعی موظف است در اجرای این قانون هر گونه مساعدت لازم را انجام دهد و دستور العمل اجرایی آن از سوی صندوق مذکور با هماهنگی قوه قضائیه " مرکز امور شوراهای حل اختلاف " تهیه و ابلاغ می‌شود.

* نحوه اعتراض به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تعیین شد

پس از رای منفی بهارستانی‌ها به دستورکار قبلی، محمدرضا باهنر اعلام کرد که دو ماده طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس مراعا مانده بود که کمیسیون مربوطه به آنها رسیدگی کرده و برای بررسی در صحن آماده است لذا نمایندگان وارد رسیدگی به مواد مراعا مانده طرح اصلاح مادی از آئین نامه داخلی پارلمان شدند و ماده ۲ این طرح را بررسی کرده و با ۱۴۴ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه مجلس ماده ۲۵ قانون آئین نامه داخلی اصلاح شد و مجلس مقرر کرد نحوه رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و نیز رئیس و دادستان دیوان محاسبات و سایر افرادی که با رای مجلس انتخاب می‌شوند ولی در این آئین نامه برای رسیدگی به اعتراض در مورد ایفای وظایف آنان روشی مشخص نشده است، طبق این ماده است.

مجلس یک تبصره هم به ذیل ماده ۲۵ به عنوان تبصره ۵ الحاق کرد که به موجب آن مقرر شد‌ چنانچه ۱۰ نفر از نمایندگان به عملکرد هر یک از نمایندگان منتخب مجلس در هیئت‌ها، مجامع و شوراهای غیر استانی و غیر شهرستانی معترض باشند، طبق این ماده به عملکرد آنان رسیدگی می‌شود.

خانه ملتی‌ها در ماده الحاقی نیز تعیین کردند که رئیس قوه قضائیه حداقل یک ماه قبل از پایان دوره عضویت حقوق‌دانان شورای نگهبان به تعداد حداقل دو برابر حقوق‌دانان به مجلس معرفی کند و حقوق‌دانان نیز باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های مختلف حقوقی باشند.

بهارستان نشینان مصوب کردند حضور در هر دوره شورای نگهبان، معادل یک مقطع تحصیلی تنها برای عضویت در شورای نگهبان محسوب می‌شود و در صورت استعفا، فوت یا عزل هر کدام از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان رئیس قوه قضائیه برای باقی مانده دوره عضویت طبق این ماده اقدام می‌کند.

خانه ملتی‌نها مصوبت کردند قبول درخواست استعفای حقوق‌دان و موافقت یا مخالفت با رئیس قوه قضائیه است

* اصلاح آئین‌نامه پارلمان پایان یافت / امکان رای مجلس درباره ناکارآمدی مسئولان اجرایی

در ادامه نیز نمایندگان مجلس رسیدگی به مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی را ادامه دادند و ماده ۳ این طرح را بررسی کرده و با ۱۴۲ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند که به موجب آن یک تبصره به انتهای ماده ۳۳ قانون آئین نامه داخلی اضافه شد.

مجلس مصوب کرد در صورتی که در گزارش کمیسیون، در مورد ناکارآمدی مسئول زیربط رای‌گیری از مجلس درخواست شود، پس از پایان مذاکرات، ناکارآمدی وی در حوزه مسئولیت او که در گزارش بررسی شده است، به رای وکلای مردم گذاشته می‌شود و در صورت تصویب مراتب توسط هیئت رئیسه به بالاترین مقام مسئول مذکور برای اقدام مقتضی اعلام می‌شود.

مجلس مصوب کرد کمیسیون‌ها راسا یا با تقاضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجه با تخلفات یا سوء‌مدیریت با دعوت از مسئولین زیربط، موضوع را بررسی کرد و گزارش آن را به هیئت رئیسه ارائه کنند، در صورتی که در‌خواست بررسی از سوی نمایندگان باشد، حداکثر ۵ نفر از آنها می‌توانند در تهیه گزارش با کمیسیون مشارکت کنند.

بهارستان نشینان مقرر کردند بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها شرکت‌ها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی است.

* باهنر: امیدوارم شورای‌نگهبان ایرادی به ‌طرح نگیرد

محمدرضا باهنر پس از پایان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی ضمن تشکر از کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی پارلمان گفت: بررسی طرح اصلاح مواد آئین‌نامه داخلی، کار سخت و پرحجمی بود و از کمیسیون تشکر می‌کنم و امیدوارم که شورای نگهبان به این طرح و مصوبه مجلس ایرادی نگیرد تا زودتر اجرایی شود و زودتر از این طرح در مجلس بهره ببریم.

* اکبرنژاد: پول فروش نفت کجا می‌رود / باید مهربانی را جایگزین زندان کنیم

دتور بعدی مجلس ارایه نطق‌های میان دستور بود و شکور اکبرنژاد نماینده مردم تبریز در نطق میان دستور خود با طرح این سؤال که آیا دولتمردان از تاثیر سیاست‌های اقتصادی خود که به تضعیف تولید، تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج و تعدیل کارگران منجر شده است و یا از نگرانی جوانان بیکار و پریشانی خانواده‌های آنها باخبرند؟ گفت: جای سؤال است که پول‌های فروش نفت و تعدیل حامل‌های انرژی به کجا می‌روند، چرا که با تمام این پول‌ها و درآمدهای دولت می‌توان به بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور رسیدگی کرد.

وی با بیان اینکه آیا شیوه کشورداری ما مبتنی بر عقلانیت است ‌یا احساس و مدیریت غیراصولی گفت: ایران از حیثسرمایه‌های فکری و منابع زیرزمینی کشور ممتازی است اما مدیریت غیراصولی و احساسی سبب شده که جایگاه شایسته خود را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… در جهان و منطقه نداشته باشد.

این نماینده مجلس در پایان گفت: باید با احترام به بخش‌هایی از ملت نیز که متفاوت از ما فکر می‌کنند به زندان‌ها و حصر خانگی پایان دهیم و اخوت و مهربانی را جایگزین آن کنیم.

* مطهری: فرمایشات رهبر انقلاب ‌را باید با آب طلا نوشت / مسئولان از رهبری نقل قول غیررسمی نکنند

علی مطهری نماینده مردم تهران نیز طی نطق میان دستور به بیانات رهبر انقلاب در جمع دانشجویان استان کرمانشاه اشاره کرد، آن را نقطه عطفی در مدیریت کشور، نوع رابطه قوا با یکدیگر، مدیریت مجلس و حل یکی از مشکلات راهبردی اصولگرایان دانست و افزود: این سخنان رهبری را باید با آب طلا نوشت و در محل قوای سه‌گانه نصب کرد چراکه این سخنان می‌تواند بسیاری از معضلات سیاسی و حتی اعتقادی مسئولان نظام در ارتباط با اختیارات و وظایف خود را حل کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما نمایندگان مجلس در جلسات رسمی و غیررسمی خود جملاتی از این قبیل را زیاد شنیده‌ایم که " آقا مخالف این طرح هستند "، " رهبری با استیضاح فلان وزیر مخالف است "، " رهبر انقلاب نسبت به قرائت فلان گزارش ملاحظاتی دارد " و بدیهی است اکثریت نمایندگان با شنیدن چنین جملاتی از روی احترام و اعتقاد از اظهار نظر خودداری می‌کنند یا از اجرای طرح خود منصرف می‌شوند و این یعنی محدود شدن اختیارات نمایندگان و بازداشتن آنها از انجام بخشی از وظایف خویش و نادیده گرفتن حقوق موکلین خود.

وی با بیان اینکه با جملات اخیر رهبر انقلاب دیگر نباید به این نقل قول‌ها ترتیب اثر داد، همچنین گفت: مشکل بزرگ بخشی از اصولگرایان نیز دقیقا همین است، یعنی برداشت نادرست از اصل ولایت فقیه؛ این برادران گرامی ناخواسته و ناعادلانه همان مفهومی از ولایت فقیه را ترویج می‌کنند که شبکه بی‌بی‌سی در مستند مرموزانه اخیرش با ده‌ها روش ژورنالیستی سعی در القای آن به مخاطب را داشت که بدون کسب اجازه از رهبری هیچ کس در ایران در هر مقامی اجازه کوچک‌ترین تحرک قانونی ندارد.

مطهری با بیان اینکه بنده بارها در سخنرانی‌های خود گفته‌ام که ولایت فقیه به معنای تعطیل کردن عقل و نداشتن ابتکار عمل نیست، اظهار داشت: ولایت فقیه به معنای چشم پوشی یک نماینده از وظایف قانونی خود و رها کردن وظیفه دفاع از حقوق مردم به صرف یک نقل قول نیست؛ به معنای اینکه یک نفر فکر می‌کند و تصمیم می‌گیرد و دیگران عمل می‌کنند، نیست؛ ولایت فقیه همان طور که شهید مطهری تصریح می‌کنند، ولایت ایدئولوژی و ولایت مکتب است.

وی افزود: اکنون این رهبر روشن‌بین انقلاب اسلامی است که بر این سخن تاکید نموده‌اند و اینجانب این روشن‌بینی را که از سنخ روشن‌بینی امام خمینی و شهید مطهری است، ‌به رهبر انقلاب تبریک می‌گویم چرا‌که این سخنان ثابت می‌کند که اصل مترقی ولایت فقیه تضادی با دموکراسی واقعی ندارد و امیدوارم بخشی از اصولگرایان که برداشت تنگ‌نظرانه‌ای از اصل ولایت فقیه دارند و مشکلاتی برای کشور و ناپایداری در فضای سیاسی ایجاد کرده‌اند، عنایت کافی به این سخن رهبری داشته باشند.

* محسنی: انقلاب اسلامی تثبیت شده است / توطئه‌های جهانی ‌تهدید جدی به حساب نمی‌آید

انوشیروان محسنی نماینده مردم نوشهر در مجلس دیگر ناطق میان دستور صحن علنی امروز بود، با بیان اینکه اکنون شرایط مناسب برای نقش‌آفرینی انقلاب اسلامی ایران در عرصه مناسبات بین‌المللی بیش از پیش فراهم شده است و برای رسیدن به این مقصود باید از تمام همه نیروها و جریانات داخل نظام بهره برد، گفت: در شرایط و فرصت بی‌نظیر کنونی که جهان در جستجوی یک گزینه و راه حل جدید است، باید با استفاده از ‌تمام قوا ضمن رفع کاستی‌ها و مرمت مشکلات با دست پرتر به برنامه‌های کاربردی‌تر در عرصه‌های بین‌المللی فکر کنیم.

وی افزود: اعتقاد دارم که انقلاب ما دوران تاسیس را پشت سر گذاشته و تثبیت شده و توطئه‌های جهانی برای انقلاب ما تهدید جدی به حساب نمی‌آید.

* اسداللهی: اصولگرایان با محوریت ۸ + ۷ یک مجلس ارزشی ‌تشکیل دهند

غلامرضا اسد‌اللهی نماینده مردم تربت‌جام نیز طی نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس استقبال کم‌نظیر مردم یف کرمانشاه از رهبری را نمادی از وحدت همه اقشار اعم از شیعه و سنی و دلدادگی همه مردم به نظام رهبری دانست و اظهار داشت: توطئه معاندین نظام و در راس آنها آمریکا هر روز به شکلی در قبال نظام جمهوری اسلامی ایران ظاهر می‌شود و با وجود همه ناکامی‌های دشمن امروز توطئه آنها راه به جایی نبرده و می‌بینیم که دشمن به دنبال اختلاف‌افکنی بین مسئولان و نیز ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی است.

وی گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی آزمون دیگری برای اصولگرایان است تا بتوانند با حفظ مواضع خود برای تحقق آرمان‌های امام اختلافات را کنار بگذارند و با نصب و عین قرار دادن فرمایشات رهبر انقلاب و نیز با تاکید بر محور قرارگرفتن ۷ + ۸ زمینه تشکیل یک مجلس ارزشی را فراهم کنند.

* کامران: نباید به دادستان در مورد اختلاس اخیر فشار بیاوریم / در زاینده‌رود توپ‌بازی می‌کنند

در پایان نیز حسن کامران نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه موضوع فساد مالی اخیر در کشور فراگیر شده است، افزود: باید دادستان را آزاد بگذاریم تا هر کسی را که احضار کند همچنین که بنده عضو غیر دائم کمیسیون اصل ۹۰ هستم و گزارشی در این کمیسون تهیه شده است که یکشنبه در مجلس قرائت می‌شود.

وی به موضوع خشکسالی شهر اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: ۴ سال است که کشاورزان اصفهان روزگارشان سیاه شده است و در این ۴ سال در رودخانه زاینده رود توپ بازی می‌کنند.

* قاضی‌پور: دریاچه ارومیه نفس‌های آخرش را می‌کشد / عملیات نجات تسریع شود

پس از نطق‌ها تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس شروع شد و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه خطاب به وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: تمام نیروهای شرکتی در تمام وزارتخانه‌ها جذب شده‌اند ولی تمام نیروهای شرکتی وزارت آموزش و پرورش اخراج می‌شوند البته اگر این معلمان در امتحان هم امتیاز نیاورند می‌توانند در کادر اداری و یا در قالب ناظم ادامه خدمت دهند و این ظلم فاحشی در حق معلمان شرکتی است که آنها را اخراج می‌کنند.

نماینده مردم ارومیه در تذکر دیگری خطاب به وزیر نیرو و جهاد کشاورزی و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: تسریع در احیاء و نجات دریاچه ارومیه که روز گذشته رئیس مجلس هم برای آن جلسه‌ای تشکیل داد جز مسائلی است که باید به آن توجه شود چرا که دریاچه ارومیه در حال تنفس‌های آخر خود است. لذا مجلس باید کمک کند تا این دریاچه خشک نشود.

* شبان‌پور: با روند فعلی نیمی از کشاورزان کاشت گندم نخواهند داشت

حسن شبان پور نماینده نماینده مردم مردوشت نیز طی تذکر شفاهی گفت که نمایندگان مجلس طی ۲ سال اخیر مصوباتی را در مورد جذب معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزشی و همچنین نیروهای شرکتی داشتند که بخشی از این مصوبات با برگزاری آزمون اجرا شد اما بخش زیادی از معلمان حق التدریس و شرکتی که زحمات زیادی را نیز در آموزش و پرورش کشیده‌اند هنوز مشکل دارند و حتی به برخی از آنها گفته شده که به عنوان نیروی خدماتی در مدارس کار کنند.

نماینده مرودشت از مسئولین دولت خواست تا تکلیف نیروهای شرکتی و حق التدریس را به طوری که در شان‌شان باشند حل کند.

شبان‌پور همچنین اظهار داشت: بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه بخش کشاورزی در همه سطوح چندین برابر شد و تنها چیزی که تغییر نکرده قیمت گندم است؛ اگر این روند همین طور ادامه یابد همین الان می‌گویم که نیمی از کشاورزان کشور امسال کاشت گندم نخواهند داشت. چرا که هزینه‌ها بالا رفته است.

* محمدی از سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه وام به مردم انتقاد کرد

بهمن محمدی نماینده مردم فریدن نیز دز تذکر شفاهی خود از هیئت رئیسه مجلس خواست که در زمینه وام دادن بانک‌ها به مردم تدبیری را اتخاذ کند تا امکان استفاده از وام‌ها برای همه فراهم شود.

نماینده مردم فریدن در پایان سخنانش گفت: در روزهای که مسائل مهمی در کشور مطرح می‌شود رئیس مجلس باید به آنها اشاره کند؛ در مورد استقبال بی نظیری از رهبری در کرمانشاه انجام شد تریبون مجلس رسما چیزی را بیان نکرد.

محمدرضا باهنر نیز در پاسخ به تذکر محمدی گفت که اکثریت مجلس در رابطه با استقبال بی نظیر از رهبر انقلاب بیانیه‌ای صادر کردند که رئیس مجلس هم جزء امضا کنندگان آن بود.

* لاهوتی: چایکاران گیلانی ۱۲میلیارد تومان از دولت طلب دارند

همچنین مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در تذکری شفاهی با اشاره به مطالبات چایکاران شمال از دولت اظهار داشت: چایکاران گیلانی حدود ۱۲ میلیارد تومان از دولت طلب دارند و هرچه ما نمایندگان از رئیس جمهور درخواست کردیم که مطالبات ۴ ماهه این افراد پرداخت شود، اما هنوز این مطالبات پرداخت نشده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین بارها از وزیر جهاد کشاورزی خواسته‌ایم که مطالبات این کشاورزان پرداخت شود؛ بارها از رئیس جمهور خواسته‌ایم اما توجه نکردند؛ بارها از معاون رئیس جمهور خواسته‌ایم باز هم توجه نکردند و چندین بار نیز از وزیر خواسته‌‌ایم اما باز هم توجه نشد لذا از هیئت رئیسه مجلس می‌خواهم به دولت تذکر دهند تا مشکلات این چای‌کاران را حل کند.

محمدرضا باهنر در پاسخ به تذکر لاهوتی گفت: این تذکر بجایی است چرا که این بودجه هم در قانون بودجه تصویب شده است و هم دولت موظف است که این کار را انجام دهد البته روحیات دولت اینگونه است که این پرداخت‌های خرد و ریز را که صدها خانواده درگیر آن هستند زودتر پرداخت کند اما از مسئولین دستگاه اجرایی و معاون راهبردی رئیس جمهور می‌خواهیم که این مشکل را برطرف کنند.

نایب رئیس مجلس همچنین گفت: نمایندگان مجلس نیز می‌توانند مطابق ماده ۲۳۳ درخواست کنند تا کمیسیون به این موضوع رسیدگی کند و نتیجه کار خود را به مجلس گزارش کند.

* حسن‌پور: ۳ میلیون خارجی شغل ‌جوانان ایرانی ‌را تصاحب کرده‌اند

شهباز حسن‌پور نماینده مردم سیرجان نیز در تذکری شفاهی با تسلیت به شهادت امام جواد(ع) اظهار داشت: ‌ در حالی که جمعیت حدود ۱۰۰ کشور جهان هرکدام کمتر از ۳ میلیون نفر است، حدود ۳ میلیون اتباع بیگانه بدون هیچ سازماندهی در کشور ما مشغول به کارند و بیش از ۳ میلیون ظرفیت اشتغال به کار را از جوانان سلب کرده است لذا باید در این زمینه چاره‌جویی کرد تا مشکلات جوانان بیکار حل شود.

* جلسه علنی پایان یافت / باهنر: گزارش ‌اصل ۹۰ از اختلاس یکشنبه در صحن علنی قرائت می‌شود

محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعت پایانی صحن علنی را برعهده داشت، پیش از پایان جلسه امروز مجلس اعلام کرد: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

وی از قرائت این گزارش در جلسه علنی روز یکشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: به دلیل ارائه با تأخیر این گزارش به هیئت رئیسه، امروز نتوانستیم این گزارش را قرائت کنیم و روز یکشنبه این گزارش قرائت می‌شود.

باهنر همچنین متذکر شد: جلسه بعدی مجلس یکشنبه هفته آینده ۸ آبان ماه با بررسی دستور هفتگی که بین نمایندگان توزیع خواهد شد، تشکیل میشود.