به گزارش مهر، محمد کرمی راد در خصوص سفر وزیر امور خارجه به عربستان و اعتراضات صورت گرفته در داخل کشور نسبت به آن گفت: معتقدم شرایط ما در منطقه تغییرات زیادی کرده است و سفر صالحی به عربستان به اعتقاد من حتما با نظر شورای عالی امنیت ملی انجام شده است، مطمئنا آنها مصالحی را در نظر می گیرند.

وی افزود: با توجه به مرگ ولیعهد عربستان هم اکنون اختلافاتی در این کشور شکل گرفته و قطعا آنها در آینده مشکلاتی را خواهند داشت.

نماینده کرمانشاه در مجلس تاکید کرد: اگر این سفر در قالب ماموریت صورت گرفته باشد هیچ جای اشکالی نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اگر جای اشکال باشد باید از شورای امنیت ملی ایراد بگیریم که چرا چنین سفری را تصویب کردند.

وی خاطر نشان کرد: اگر صالحی بدون هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی به عربستان سفر کرده باشد قطعا از وزیر خارجه طرح سئوال خواهیم کرد.