به گزارش فارس، در پی نقل قول برخی رسانههای کشور از زبان احمدیبیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر "بازداشت یکی از اعضای این کمیسیون در ارتباط با پرونده فساد بزرگ بانکی اخیر و آزادی وی با وساطت علی لاریجانی"، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیحاتی ارائه کرد.

علاءالدین بروجردی اظهار داشت: ‌ در پی درج خبر مذکور در خبرگزاری …، به اتفاق محمد کوثری نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از آقای احمدی‌بیغش درباره صحت و سقم این نقل قول سؤال کردیم که عین پاسخ ایشان این بود که " به خدا قسم دروغ نوشته‌اند و من به سرعت این خبر را تکذیب خواهم کرد. "
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تأکید کرد: با توجه به اینکه هیچ یک از اعضای کمیسیون امنیت ملی بازداشت نشدهاند و مطلب مذکور هم درباره اصل بازداشت و هم درباره وساطت آقای لاریجانی و هم موارد دیگر، دروغ است، اگر این خبر توسط رسانه مورد اشاره ساخته و پرداخته شده باشد، قابلیت تعقیب قضایی دارد.