علی اکبر اولیاء نماینده مجلس شورای اسلامی و در گفتگو با سایت خبری اعتدال ، با اشاره به شکایت نمایندگان از رییس جمهور گفت: بحث شکایت ما از رییس جمهور به هیچ وجه بحثی سیاسی نیست ، مجلس نتوانست با آقای احمدی نژاد کشتی بگیرد و حتی سوال از رییس جمهور هم که عملا با چالش های به وجود آمده متوقف شد ، بنابراین نمایندگان تصمیم گرفتند از مکانیزم های آیین نامه اقدام کرده و شکایت از دولت را مطرح کردند.