به گزارش افکارنیوز،

سیدمحمدجواد ابطحی با اشاره به تشکیل جلسه کمیته سه نفره بررسی مدرک تحصیلی حسین فریدون برادر و دستیار ارشد حسن روحانی رئیس جمهور، اظهار داشت: در این جلسه که روز گذشته تشکیل شد، با حضور نمایندگانی از وزارت علوم و دانشگاه شهید بهشتی، درباره این پرونده بحث و بررسی شد.

وی افزود: در این نشست اعلام شد که پرونده تحصیلی آقای فریدون در سازمان بازرسی کل کشور هم باز است، لذا برای جلوگیری از موازی کاری قرار شد استعلامی از سوی کمیته منتخب مجلس از سازمان بازرسی شده و جزئیات کارهای انجام شده در این زمینه دریافت شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: در نشست دیروز آقای فریدونحضور نداشت و ما هم فعلا بنا داریم تا با حضور وزارت علوم موضوع را بررسی کنیم و سپس از اوی دعوت کنیم.

ابطحی تصریح کرد: زمان جلسه بعدی کمیته معلوم نیست و بعد از دریافت پاسخ از سازمان بازرسی کل کشور، اعلام خواهد شد.

 در پی مطرح شدن شبهاتی درباره نحوه پذیرش و ادامه تحصیل حسین فریدون در دوره دکترای روابط بین الملل پردیس بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دو هفته پیش کمیته سه نفره ای متشکل از محمد قمی، سیدجواد ابطحی و کارن خانلری برای بررسی این موضوع تشکیل داد.