دانشمندان آکادمی آمریکایی عصبشناسی دریافتهاند که حداقل ۱۰ کیلومتر پیادهروی در هفته ممکن است اندازه مغز را از کوچک شدن حفظ و به نوبه خود در کهنسالی از انحطاط حافظه جلوگیری کند.

به گزارش افکار به نقل از آفتاب، دکتر انریکسن، بانی این بررسی می‌گوید: در کهنسالی اندازه‌ مغز کوچک می‌شود که این موضوع می‌تواند باعثمشکلات حافظه‌ای برای انسان شود.

نتایج بررسی وی، کهنسالان را به انجام فعالیت‌های ورزشی به‌عنوان عاملی برای جلوگیری از بیماری آلزایمر و جنون ترغیب می‌کند.

با توجه به اینکه ورزش منظم در اواسط زندگی به بهبود سلامت مغزی و قدرت تفکر و حافظه در کهنسالی میانجامد، باید در بین افراد تمام سنین به یک الزام تبدیل شود.