ناتالیا تیماکووا، سخنگوی کاخ کرملین گفت که طی مراسمی بالاترین نشان روسیه به اعضای سرویس اطلاعات خارجی، از جمله مامورانی که تا زمان برگشت به روسیه در آمریکا کار میکردند، داده شد.

آفتاب: گذشته در چارچوب مبادله زندانیان از آمریکا اخراج شدند، بالاترین مدال روسیه را اعطا کرد.

به گزارش رویترز، «ناتالیا تیماکووا»، سخنگوی کاخ کرملین گفت که‌ طی مراسمی بالاترین نشان روسیه به اعضای سرویس اطلاعات خارجی، از جمله مامورانی که تا زمان برگشت به روسیه در آمریکا کار می‌کردند، داده شد.

در تابستان سال جاری، ۱۰ جاسوس روسیه که در آمریکا بازداشت شده بودند در مقابل آزادی ۴ زندانی روس به اتهام جاسوسی به نفع غرب از آمریکا اخراج شدند.

بنا بر این گزارش، قاضی دادگاهی در ناحیه «منهتن» نیویورک پس از اقرار آنها به این که «عوامل غیرقانونی روسیه» هستند، دستور اخراج فوری این ۱۰ تن را صادر کرد.

مارک تونر، سخنگوی موقت وزارت خارجه آمریکا پیش از این با انتشار بیانیهای گفت که این افراد که با هویت ساختگی در آمریکا فعالیت میکردند، به عنوان بخشی از معامله خود با دادستانها، هویت واقعا روس خود را فاش کردند.