افكار: این شبكه كه از قم برنامه پخش می كند، صبح امروز به پخش گزارشهای لحظه به لحظه از سفر رهبری و استقبال پرشور مردم قم پرداخت.

در یکی از این گزارشها که بامداد امروز ضبط شده بود، گزارشگر با چند دانشجو صحبت کرد که به گفته وی تی شرتهایی با عکس رهبر انقلاب پوشیده بودند.

یکی از دانشجویان در پاسخ گزارشگر که ساعت را پرسید، گفت: ۵صبح، ده دقیقه به اذان

وی در پاسخ به این سوال که از کجا آمده اید، گفت: من از اصفهان، ایشان از شمال و دوست دیگرم از الشتر به عشق دیدار مقام معظم رهبری آمده ایم.