عبدالرضا رحمانی فضلی صبح سه شنبه در اجلاس سراسری شورای دستگاههای نظارتی کشور خطاب به مسئولان دستگاههای نظارتی گفت: همه ما در اصل نظارت بر تمامی دستگاههای کشور شبههای نداریم ولی همچنان شاهد بیانضباطی مالی و ساختاری در اقتصاد کشور هستیم لذا ضروری است برای رفع این بیانضباطی همافزایی نیروهای موجود را بالا ببریم.

به گزارش افکار به نقل از مهر، رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه اقتصاد در کشور جنبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد گفت: نظارت بر اقتصاد کشور یک استراتژی است که می‌تواند موجب تقویت قدرت و منافع ملی شود.

وی گفت: وظیفه دیوان محاسبات فقط سندرسی و دادن آمار و ارقام نیست بلکه دمیدن روح در اعداد و ارقام است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه بیش از صد سال است که موضوع انضباط مالی در مجلس و نهادهای قانونگذاری مورد بحثو بررسی قرار گرفته است گفت: امروز پس از صد قانونگذاری همچنان شاهد بی‌انضباطی مالی در کشور هستیم در حالی که مشکلی به نام منابع مالی نداریم.

وی گفت: برای ساماندهی بی‌انضباطی مالی چهار سئوال مطرح می‌شود: اول اینکه درآمد واقعی کشور چقدر است زیرا بسیاری از شرکتها، شهرداری‌ها و سازمانها درآمد دارند ولی به هیچ عنوان قابل محاسبه و دسترسی نیست. دوم اینکه هزینه کل کشور چقدر است. سوم اینکه روشهای استفاده از هزینه‌ها چگونه است و چهارم اینکه نتایج این هزینه‌ها چیست.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور عدم شناسایی و مدیریت منابع مالی است، گفت: دستگاه‌های نظارتی در سراسر کشور این وظیفه را بر عهده دارند تا غیر از شناسایی و برخورد با متخلفان پیشگیری را در راس کار خود قرار داده و با دستگا‌ه‌های اجرایی در پیشگیری از تخلفات مالی و اقتصادی در مسیر قانون تعامل کنند.

وی اظهار داشت: تهیه گزارش عملکرد بودجه جاری دستگاه‌ها هر سه ماه یک بار، ایجاد کمیته‌های فنی و حقوقی، چاپ و انتشار کتاب و همچنین بررسی ایرادات و مشکلات اقتصادی و مالی دستگاه‌ها در کمیته‌های تخصصی و ایجاد سیستم آنلاین نظارتی در کشور برای جلوگیری از انحرافات از مهمترین برنامه‌های دیوان محاسبات بوده است.

وی گفت: در دنیای امروز مدیریت، سرمایه، تکنولوژی و مواد خام دیگر دغدغه رقابت کشورها نیست بلکه امروز کشوری در اقتصاد موفق است که خلاقیت، نوآوری، افزایش کیفیت و بهره وری داشته باشد.

وی افزود: به راستی چرا باید کشور اسلامی ایران با کوهی از منابع ارزان و نیروی انسانی کارآمد و ارزان قیمت در هیچ کالایی با کشورهای دیگر رقابت نکند.

رحمانی فضلی گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک انقلاب بزرگ در استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور ابلاغ شد و قرار شد دولت کوچکتر شود و بیشتر از مردم و بخش خصوصی استفاده شود در حالی که این امر به کندی صورت می‌گیرد.

وی افزود: دولت تا کی می‌تواند بودجه خود را بر اساس نفت ۳۷ دلار یا ۶۷ دلاری ببندد. مگر قرار نبود در برنامه چهارم توسعه ۸۰ درصد هزینه‌ها از محل مالیات باشد ولی حاصل نشد و یا قرار نبود ۱۰۰ درصد هزینه‌ها از درآمد غیرنفتی باشد ولی حاصل نشد.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در حالی که کشورهای عربی از دریای عمان و خلیج فارس بهره برداری می‌کنند، ایران هنوز نتوانسته است از دریای خزر و دریای جنوب بهره برداری کند.

وی افزود: جایگاه دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی یک جایگاه استراتژیک است تا بتوانند منابع را به قدرت تبدیل کنند و اگر این کار نشود دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگو باشند.

وی خطاب به دستگاههای نظارتی کشور گفت: باید به دولت برای اجرای صحیح اصل ۴۴ و بهره وری و همچنین تبدیل اقتصاد به قدرت در راستای قانون کمک کنیم.