به گزارش افكار به نقل از فارس، رهبر معظم انقلاب در جمع پرشور مردم قم با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری دهم، حضور ۴۰ میلیونی مردم کشورمان در این انتخابات را یک رفراندوم بزرگ به نفع نظام دانسته و فرمودند: دشمنان قصد داشتند با فتنهانگیزی این حضور پرشور را تحتالشعاع قرار دهند اما موفق نشدند و فتنه ۸۸ کشور را در برابر میکروبهای سیاسی واکسینه کرد.
حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به ۲ رویکرد دشمن برای ترویج اسلام منهای روحانیت و همچنین اسلام منهای سیاست، خاطرنشان فرمودند: هرآنچه دشمن بر روی آن تکیه می‌کند و نقشه راه دشمن و طرح کلی اوست و دشمن بر روی آن متمرکز است، می‌تواند یک نقشه راه و الگو در اختیار ما بگذارد، بدین طریق که همان چیزی که دشمنان آماج حمله قرار می‌دهند باید آنها را حفظ کرده و بر روی آنها تکیه کنیم.
ایشان همچنین با اشاره به تحریمهای برخی دولتهای استکباری علیه مردم ایران، با بیان اینکه تحریمها از سال ۵۸-۵۹ شروع شد، اما تشدید تحریمها برای این است که مردم از نظام جدا شوند، تأکید کردند: با این وجود مردم و مسئولان عملا نشان دادند که به توفیق الهی این تحریمها اثر قابل توجهی بر زندگی مردم نخواهد داشت و مردم که مشکلات اوایل انقلاب را تحمل کردند امروز با مشاهده پیشرفتهای عظیم کشور قدرتمندانه میایستند و توطئه دشمن را خنثی میکنند.