به گزارش افكار به نقل از فرارو، علي کفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال ايران با اعلام اين مطلب به برنامه ورزش بدون ويرايش راديو گفت وگو گفت که متاسفانه در اين مورد حتي زور فيفا هم به مقامات امريکايي نمي رسد و پولهاي فدراسيون فوتبال ايران در بانکهايي امريکايي توقيف شده است و ما از طريق وکيلمان پيگير آزاد کردن يک ميليون دلار پولهاي اين فدراسيون هستيم.