به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به قرار ذیل است: روزنامه های صبح امروز اخبار خود را بیشتر به اظهارات رهبر انقلاب درباره وضعیت بحرانی استان خوزستان اختصاص داده اند.

 

////

 

////

 

////

 

////

 

////

 

از نهیب رهبر انقلاب به مسئولان تا

 

از نهیب رهبر انقلاب به مسئولان تا

 

از نهیب رهبر انقلاب به مسئولان تا

 

از نهیب رهبر انقلاب به مسئولان تا

 

از نهیب رهبر انقلاب به مسئولان تا

 

از تیغ تورم در سفره مردم تا توهمات دیکتاتور ترکیه

 

 

 

از نهیب رهبر انقلاب به مسئولان تا

 

از نهیب رهبر انقلاب به مسئولان تا

 

از نهیب رهبر انقلاب به مسئولان تا

 

از نهیب رهبر انقلاب به مسئولان تا

 

////

 

////

 

////

 

////

 

////

 

////

 

////