به گزارش افكار به نقل از برنا، دامغانیان با بیان اینکه در بودجه امسال بیش از پنج هزار میلیارد ریال برای این طرح اختصاص یافته بود، افزود: تا پایان سال نیز هفت هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح نیاز است که با همکاری معاونت راهبردی ریاست جمهوری و صندوق مهر امام رضا(ع) این مبلغ نیز تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بانک ملی به عنوان کارگزار در اجرای این طرح فعالیت می کند، اظهار داشت: والدین می توانند حساب نوزادان خود را با واریز وجه فعال کنند.

سخنگوی طرح تأمین آتیه مهر امام رضا(ع) تأکید کرد: حسابی که والدین برای فرزندشان افتتاح می کنند تا سن ۱۸ سالگی و حساب دولت تا ۲۰ سالگی غیرقابل برداشت است.