به گزارش افکارنیوز،

بهرام قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود ارتباط های دیپلماتیک بین وزارت خارجه ایران و تیم سیاست خارجی دولت جدید آمریکا گفت: هیچ رابطه ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد و آنچه هم که تاکنون انجام شده فقط درخصوص برجام بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: با تمام شدن بحث برجام، تماس های سیاسی هم با آمریکا تمام شده است.

«قاسمی» در خاتمه بار دیگر تاکید کرد: هیچ گونه تماسی با دولت جدید آمریکا نداریم.