افكار:نظارت بر اجاره مسكن ۲۲ منطقه تهران موضوعي بود كه چند ماه پيش توسط وزير مسكن و شهرسازي اعلام شد و نسبت به اين خبر برخي از كارشناسان موضع گرفته و برخي آنرا مثبت ارزيابي كردند.

*فارس: دولت می‌خواهد نظارت مستقیم بر اجاره‌بها داشته باشد آیا استانداری هم با این کار همراهی و از آن حمایت خواهد کرد

تمدن: در حال حاضر استانداری در مجموعه تصمیماتی که وزارت مسکن و شهرسازی در بحثاجاره‌بها دارد به عنوان یکی از بخشهای پشتیبانی کننده تصمیم سازیها و پشتیبانی کننده اجرای این تصمیمات در کنار وزارت مسکن است و کارگروهی مشترک برای این منظور نیز در استانداری وجود دارد و اصولا کارگروه مسکن و شهرسازی در استانداری به ریاست استاندار به کنترل و نظارت بر تقاضای مسکن، عرضه و اجاره مسکن و مسائلی که در بخش مسکن تأثیرگذار است نظارت دارد.

*فارس: آماری داده شده است که در تهران بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد آیا این موضوع صحت دارد.

تمدن: یکی از آمارها همین عددی است که شما می‌فرمائید اما آنچه که مسلم است این است که روند عرضه مسکن فزونی گرفته است. همین چند روز پیش با حضور رئیس‌جمهور ۱۱۰۰ واحد مسکونی به بهره‌برداری رسید و تا پایان سال ۲۰ هزار مسکن دیگر در تهران قرار است افتتاح شود.

*فارس: این ۱۰۰ هزار مسکن خالی از سکنه در تهران را قبول دارید؟

تمدن: عدد مهم نيست چقدر است، اما آنچه كه مشخص است بخش زيادي از خانههاي خالي از سكنه به هر دليلي وارد بازار اجاره مسكن نميشود و يك مقداري هم منتظر تغييرات قيمتي هستند كه اينها متضرر خواهند شد و اگر اين واحدهاي مسكوني را اجاره هم ندهند ضرر ميكنند. چون مسكن استهلاك دارد. چرا كه واحد مسكوني كه ساخته شده و فروخته نشود و به اجاره داده نشود فرد سازنده دچار ضرر خواهد شد. اگر هم برخيها منتظر جهش قيمت مسكن هستند اين اتفاق نخواهد افتاد. چرا كه همين امسال در استان تهران بيش از ۲۰۰ هزار واحد مسكوني به صاحبان تحويل داده خواهد شد. عرضه مسكن وقتي كه به اندازه كافي صورت گيرد و تقاضايي بر زمين نماند ديگر دليلي براي افزايش قيمت مسكن و اجارهبها نيست. پس باز هم تأكيد ميكنم افرادي كه مسكن دارند و اجاره نميدهند و منتظر جهش قيمت هستند اينها زيان خواهند كرد.