نماینده کرمانشاه در مجلس از تغییر قریب الوقوع رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و مدیر پروازی این استان خبر داد.
جهانبخش امینی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار افکار با اشاره به وضعیت حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در استان گفت: رئیس این دانشگاه در واقع همان مدیر پروازی استان است که در هفته چند روز در استان حضور ندارد و خارج از استان است.
وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه روز یکشنبه ۲۴ مهر برنامه ای به مناسبت روز جهانی غذا برگزار کرد. با آنکه این دانشگاه خودش میزبان بود، اما رئیس دانشگاه که از روز چهارشنبه ۲۱ مهر از استان خارج شده بود، در این برنامه حضور نیافت و همین امر باعثاعتراض برخی از مسئولین شرکت کننده در مراسم شد.
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه چندی پیش مجمع نمایندگان استان تصریح کرد: در این جلسه که استاندار هم حضور داشت این بحثمطرح شد که متاسفانه بسیاری از پزشکان با سابقه و خادم استان به علت تنگ نظری و فشارهای وارده از کار کناره گیری کردند و این نگرانی در حال افزایش است.
امینی گفت: مجمع نمایندگان استان پیشنهاد تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را مطرح کرد که استاندار هم با آن موافق بود.
وی گفت: بزودی شاهد تغییر این مدیر در استان خواهیم بود.