به گزارش افكار به نقل از آفتاب، جمشید انصاری، در خصوص بازنشستگی سیاسی اظهار داشت: وقتی گفته میشود کسی در عرصه سیاست بازنشسته میشود یعنی او به دنبال آن نیست که به سمتهای رسمی سیاسی برگردد، اما این که همین فرد تجاربی در عرصه سیاست داشته باشد و آن تجارب را در یک نظام حزبی، در اختیار اعضای آن حزب قرار دهد، امری پسندیده است.

انصاری تاکید کرد: آنچه درکشور ما وجود دارد این است که بسیاری مفهوم بازنشستگی سیاسی را خروج بالکل از عرصه سیاست تلقی می‌کنند و به همین دلیل حاضر نیستند اعلام بازنشستگی کنند؛ در حالی که اگر تعریفی که در دنیا متداول است در کشور ما نیزنهادینه شود، چنین روندی جریان نمی یابد.

وی افزود: در دنیا متداول است که اعضای موثر یک حزب سیاسی در یک دوره حزب را اداره می‌کنند و بعد از یک دوره که برنامه‌های آنها به نتیجه نرسید، معمولا آنها کار را به نیروهای دیگری در حزب می‌دهند تا آنها بتوانند با برنامه‌های جدیدتری وارد عرصه رقابت‌های سیاسی شوند، در این صورت گروه اول از عرصه کار سیاسی خود را بازنشسته کرده‌اند.
بدین ترتیب اگر آن حزب موفقیتی بدست بیاورد آن افراد به مشاغل اجرایی و سیاسی بازنخواهند گشت، بلکه افراد جدیدی که برنامه موفقی را در حزب پیش برده‌اند، مشاغل سیاسی را عهده‌دار می‌شوند.

انصاری با بیان این‌که در کشور ما چون نظام حزبی وجود ندارد، امر مذکور جاری نیست، گفت: در نظام غیرحزبی که به جای حزب شخصیت‌های سیاسی داریم، معمولا شخصیت‌های سیاسی همواره فکر می‌کنند که توان حضور در عرصه‌های اجرایی و مدیریت‌های سیاسی را دارند و کمتر خود را بازنشسته اعلام می‌کنند.

این عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس خاطرنشان کرد: در نظام حزبی تمام افرادی که درون حزب فعالیت کرده‌اند پس از آن‌که دوران پذیرش مسوولیت‌های اجرایی آنها سرآمد و آنها برای خود گزینه بازنشستگی سیاسی را انتخاب کردند، باز هم در اتاق‌های فکر حزب، تجارب خود را در اختیار همفکران و همکاران حزبی خود قرار می‌دهند، بدین ترتیب حزب همیشه از نظرات آنها بهره‌مند می‌شود.

به اعتقاد انصاری، در کشور ما چون نظام حزبی وجود ندارد، فعالان عرصه سیاست بیشتر فعالیت‌های‌شان جنبه فردی تحت عنوان رجل سیاسی دارد و احزاب موجود نیز به جز در دو سه مورد نه رفتار حزبی و نه ساختار حزبی کاملی دارند؛ در این گونه موارد باید ساختار روشنی درباره نحوه استفاده جامعه از تجارب سیاستمداران سابق وجود داشته باشد.

وی در این راستا به موضوع هسته‌ای کشورمان اشاره کرد و گفت: الان کسانی که موضوع هسته‌ای را مدیریت می‌کنند به هیچ وجه از تجارب کسانی که در دوره‌های قبل این مقوله را مدیریت می‌کردند استفاده نمی‌کنند. این امر نشان می‌دهد که اساسا حاضر نیستیم هیچ تجربه‌ای را از رقبای‌مان قبول کنیم.

انصاری خاطرنشان کرد: وقتی یک جریانی سرکار میآید، کلیه رقبای قبلی را همراه با تجربههایشان حذف میکند. در این موارد بازنشستگی سیاسی اتفاق نمیافتد بلکه حذف سیاسی رخ میدهد.