افکار - پایگاه خبری وطن با درج خبری در خصوص علت حمایت سازمان محیط زیست از خودرو سازی سایپا نوشته است: یکی از سازمانهایی که وظیفه کنترل میزان آلاینده های خودرو های تولیدی کشور بپردازد سازمان محیط زیست است که بر اساس وظیفه باید به کنترل دقیق میزان گازها و مواد تولیدی خودروها و مصرف سوخت آنها بپردازد.

بر همین اساس وظیفه نظارتی این سازمان ایجاب می کند که قدرتمندانه و بدون در نظر گرفتن روابط و بده بستانهای رانتی به سلامت خودروها اهتمام ویژه ای داشته باشد.

در ادامه این خبر آمده است: در یکی از شرکتهای وابسته به گروه خودروسازی سایپا فردی مدیریت می کند که پسر رییس سازمان محیط زیست کشور است. علی محمدی زاده پسر محمد جواد محمدی زاده است که به عنوان مدیر ارتباطات شرکت پارس خودرو مشغول به کار است.

گفتنی است برخی که رابطه این مدیر جوان و رییس سازمان محیط زیست را می دانند آن را رانت سایپا به سازمان محیط زیست تحلیل کرده تا این شرکت بزرگ خودرو ساز به عنوان شرکت پاک و حامی محیط زیست معرفی شود.