روسای جمهور ایران و ونزوئلا استفاده از تمام ظرفیت های موجود را برای افزایش روابط دو کشور در بخش های مختلف مورد تاکید قرار دادند.

به گزارش افکار به نقل از مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز سه شنبه در دیدار خود با رئیس جمهور ونزوئلا مهمترین مسائل منطقه و بین المللی را مورد بحثو تبادل نظر قرار داده و با اشاره به اینکه شرایط جهان در حال تحول است هماهنگی دو کشور و سایر ملت های مستقل را در برابر نظام سلطه به نفع بشریت دانست.

احمدی نژاد همچنین با قدردانی از مواضع حمایت آمیز هوگو چاوز در خصوص موضوع تحریم، اظهار داشت: مواضع مترقی و برادرانه ونزوئلا در محکومیت تحریم قدرت های زورگو علیه ملت ایران نشان دهنده مناسبات عمیق و مستحکم دو کشور است.

رئیس جمهور ونزوئلا نیز در این دیدار روابط ایران و ونزوئلا را برادرانه، مستحکم و قوی خواند و گفت: ونزوئلا تحت هر شرایطی در کنار ملت بزرگ ایران خواهد ایستاد.