به گزارش افكار به نقل از آفتاب، شیوع اختلالات روانی در زنان ۲۶ درصد و در مردان ۱۵ درصد است.در این ارتباط تبعیضهای اجتماعی نسبت به زنان و طلاق اثرات منفی بیشتری بر روی زنان دارد.

مدیر دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: سوء‌رفتارهای جنسی و جسمی در زنان بیشتر از مردان رخ می‌دهد، که در این ارتباط تبعیض‌های اجتماعی نسبت به زنان و طلاق اثرات منفی بیشتری بر روی زنان دارد.

عباسعلی ناصحی در نشست روز ملی سلامت زنان افزود: در سال‌های گذشته به منظور بررسی شیوع اختلالات روانی در سطح کشور بررسی‌هایی انجام شده که در این بررسی‌ها مشخص شد که این شیوع در زنان ۲۶ درصد و در مردان ۱۵ درصد است.

مدیر دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اختلاف زیادی بین شیوع اختلالات روانی میان زنان و مردان ایرانی وجود دارد ادامه داد: جواب‌دهی زنان افسرده به داروها کمتر از مردان است و در عین حال عوارض دارویی بیشتر متوجه زنان است. همچنین یکی از علت‌های افسردگی زنان مسأله عادات ماهیانه است.

ناصحی زودتر رسیدن زنان نسبت به مردان را به سن بلوغ جنسی و جسمی را از علل شیوع اختلالات روانی در زنان دانست و گفت: زایمان و عوارض آن نیز یکی دیگر از علل شیوع بالای اختلالات روانی در زنان است. همچنین میتوان از سطح اقتصادی زنان که پایینتر از مردان است به عنوان منشا دیگری در اختلالات روانی آنان یاد کرد.