به گزارش افكار به نقل از خبر آنلاین، ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر ناجا مستقر در فرودگاه امام خمینی تهران با ظنین شدن به یکی از دوچرخه سواران عضو تیم ملی که با پرواز شماره ۹۷۸ عازم کشور امارات بود ظنین شده و پس از بررسی دوچرخه این فرد، دو کیلو هفتصد گرم شیشه که به طرز ماهرانه ای در قطعات دوچرخه جاسازی شده بود را کشف و ضبط نمودند.
وی قرار بود در امارات پرواز خود را عوض کرده و با پرواز بعدی راهی اندونزی شود.
این فرد عضو تیم ملی بوده در رشته دوچرخه کوهستان مهارت داشته و رکاب می زند. وی همچنین اخیرا در لیگ کشور ترکیه نیز در مسابقه دوچرخه سواری شرکت داشته است.
با دستگیری متهم پرونده ای در این ارتباط تشکیل شده و دستور قضایی از سوی بازپرس دادسرای مستقر در فرودگاه امام خمینی برای تحقیقات بیشتر صادر شده است.