به گزارش افكار به نقل از ايسنا، بر اساس برنامهريزي انجام شده، هوگو چاوز احتمالا فردا جهت ديدار با يکي از مقامات عاليرتبه کشورمان به قم سفر ميکند.
بر اساس اين گزارش؛ چاوز بامداد روز سهشنبه جهت انجام سفري دو روزه وارد تهران شد و صبح امروز در نهاد رياست جمهوري واقع در پاستور مورد استقبال رسمي رييسجمهور کشورمان قرار گرفت.