معاون استانهاي مشاورين جوان رياست جمهوري در جمع گروه 72 ایران اسلامی گفت:غرب با پشتوانهي تمدني كه بر آمده از عصر خرد است اكنون در پي جهان ميتازد و ابراز وجود ميكند.
به گزراش افکار نیوز افراشته در ادامه افزود: دنیای غرب با متفکرانی چون آدام اسمیت در عرصه‌ی اقتصادی، راسل در عرصه‌ی اجتماعی، منتسکیو در عرصه‌ی سیاست حیات جدید خود را آغاز کرد و به تولید علم پرداخت در حالی که در ای سوی عالم در انفعال ادامه حیات داده‌ایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم پاسخ به نوای رهبر فرزانه‌ی انقلاب مبنی بر اهمیت مضاعف به تولید علم در کشور و اینکه ظرف ۵۰ سال آینده زبان علم در جهان زبان فارسی باشد معنادار توصیف کرد و گفت: این کار یکبار در حوز‌ه‌ی سیاست به دست توانای اما راحل با تشکیل جمهوری اسلامی براساس تئوری ولایت فقیه صورت گرفت و با پشت کار به مدل تبدیل شد.
معاون استانهای‌ مشاورین جوان رییس جمهور با طرح این مسئله درباره اظهارات رحیم مشایی و مباحثی که به دنبال آن پدید آمده است، تصریح کرد: حال که یک نفر دل به دریا زده و وارد عرصه دشوار نظریه پردازی شده و برای تولید فکر و تبدیل ان به یک مدل تلاش می‌کند متاسفانه کسانی او را بر نمی‌تابند.
افراشته افزود: کسانیکه تنها ایراد میگیریند‌، ازاین کار دست برداشته و وارد عرصه‌ی تولید فکر شوند.
وی خلا‌های سیستم آموزشی کشور را از مقطع ابتدائی تا دانشگاه نتیجه کم کاریها دانست و گفت: آیا خروجی این سیستم آموزشی انسان مسلمان ولایی است.
معاون استانهای مشاورین جوان رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش از پاره‌ای عملکرد‌ها انتقاد کرد وافزود: مردم سالاری دینی را امام راحل با تشکیل جمهوری اسلامی جزو باو‌رهای ایرانیان کرد، حال سوال این اینجاست که چقدر تا بحال این مهم تبیین شده است و به چه میزان براساس آن مدل تعریف شده است؟
به گفته وی‌، در اندیشه‌ی ایرانی تولید علم یک وظیفه شرعی است و با این نگاه وظیفه‌ی همگانی سنگین‌تر می‌شود.
افراشته نیروسازی، برقراری ارتباط با جوانان کشور و تلاش برای کمک به پیاده شدن ایده‌های ریاست جمهوری را از وظایف گروه مشاورین جوان رییس جمهور دانست.
وی در ادامه تشکیل جلسه گروه مشاورین جوان با حضور هیات دولت و برگزاری همایشی که شش مصوبه داشته و اداره‌ی جهان با مشارکت تمام کشورها، یکی از همین مصوبه‌ها بود را جزو کارنامه‌ی فعالیتهای این گروه عنوان کرد.
معاون استانهاي مشاورين جوان رييس جمهور در پايان با تاكيد بر اينكه عدهاي قصد دارند كه احمدي نژاد و گفتمان او را به چالش كشيده و كنار بزنند، اظهار داشت: تخريب مشائي و امثال او ريشه در چنين تفكري دارد.