سردار اسماعیل احمدیمقدم در حاشیه اولین نشست فرماندهان مرزبانی كشور در جمع خبرنگاران درباره شایعاتی كه مبنیبر ارسال نامهای از طرف او به احمدینژاد درباره طرح هدفمند كردن یارانهها وجود دارد و همچنین درباره شایعه پاسخ احمدینژاد به نیروی انتظامی در مورد اجرای هدفمندكردن یارانهها گفت: چنین چیزی صحت ندارد و باید آنهایی كه این حرف را زدند بگویند كه از كجا این نامهها را پیدا كردهاند.

او افزود: ما نامه‌های زیادی به‌هم می‌نویسیم چه برای رئیس‌جمهور چه برای نهادهای دیگر و مسأله هدفمند کردن یارانه‌ها مسأله‌ای نیست که به یک نامه ما مربوط شود، بلکه دولت چندین سال است درباره آن مطالعه می‌کند.

او تاکید کرد: چنین نامه‌ای به دست ناجا نرسیده و ما موضوع این نامه را از دفتر رئیس‌جمهور هم پیگیری کرده‌ایم که آنها نیز گفته‌اند چنین موضوعی نبوده است.

او افزود: در هفته گذشته جلسه‌ای را با رئیس‌جمهور و رئیس سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها داشتیم که اطلاعات لازم را درباره ابعاد هدفمند کردن یارانه‌ها که به نیروی انتظامی بازمی‌گردد، گرفتیم.

او افزود: دغدغه ما این بود که اتفاقی نظیر ابتدای طرح سهمیه‌بندی بنزین بیافتد اما ما تصور نمی‌کنیم اجرای این طرح بار امنیتی داشته باشد. توزیع عادلانه درآمدهای کشور به امنیت کشور کمک می‌کند.

او تاکید کرد: چنین نوع کلامی از طرف رئیس‌جمهور خطاب به ما وجود نداشته است.