امروز برخی سایتهای خبری از فیلتر شدن سایت سید محمد خاتمی خبر دادند اما خبر فیلتر شدن این سایت کذب است.