به گزارش افکارنیوز،

در نوبت عصر این نشست نیز، پنج کمیته تخصصی تبلیغات و روابط عمومی، کمیته استان‌ها، کمیته رسانه و فضای مجازی، کمیته سیاسی و کمیته اقشار درباره مهم ترین مسائل راهبردی خود بحث و تبادل نظر خواهند کرد.