سفیر جدید لهستان در تهران عصر امروز سه شنبه در دیدار با منوچهر متکی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

به گزارش افکار به نقل از مهر، متکی در این دیدار با اشاره به سابقه تاریخی روابط ایران و لهستان، نگاه مثبت دو کشور برای تقویت و تحکیم مناسبات را مورد تاکید قرار داد و با توجه به روابط دیرینه فرهنگی بین مردم دو کشور اظهار امیدواری کرد که با تلاش دو دولت، روابط مردمی در جایگاه مناسب خود قرار گیرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با گسترده خواندن زمینه های همکاری فیمابین، ارتقاء سطح همکاری ها در حوزه های مختلف روابط ایران و لهستان را خواستار شد.

سفیر جدید لهستان در ایران نیز در این دیدار بر عزم کشورش برای تقویت مناسبات دو کشور در حوزه های مختلف روابط تاکید کرد.