به گزارش افکارنیوز،

محسن رفیق‌دوست که وزارت سپاه و ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشته، فعالیت‌های انقلابی خود را از دهه 30 شروع کرد و در دهه 40 به مؤتلفه پیوست. او در بخشی از کتاب خاطرات می‌نویسد:

در سال‌های 1346 و 1347 دو نامه از طریق حاج احمد آقا به خدمت امام فرستادیم. یکی از نامه‌ها را به تنهایی نوشتم و دیگری را هم به اتفاق چند نفر از رفقایم و امام هم پاسخ دادند.

(در پانوشت این مطلب آمده است:) مرحوم حاج تقی الهی، مهدی فدایی، مصطفی حائری، علی حیدری و من در نامه به امام نوشتیم: «ما مقلد شما هستیم و چون دسترسی به شما نداریم بفرمایید که در مورد سؤالات و مسائل روز به چه کسی مراجعه کنیم؟»

ایشان در زیر همان نامه مرقوم فرموده بودند: «به جناب حجت الاسلام آقای مهدوی کنی که به اینجانب قریب‌الفتوی هستند، مراجعه نمایید.» [1]

برای تاریخ می‌گویم (خاطرات محسن رفیق دوست)، به کوشش سعید علامیان، تهران، سوره مهر، 1393، چاپ سوم، جلد 1، ص 24.